Anette Haapasaari

lähihoitaja (omaishoitajan sijaisjärjestelyt)
040 663 1989
Ikäihmisten asiakasohjausyksikkö