Lasten- ja nuorten kuntoutustyöryhmä

Lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmä käsittelee lasten (0–18-vuotiaat) lääkinnällisen kuntoutuksen asioita. Lasten ja nuorten erilaisten taitojen ja vaikeuksien arvioinnissa sekä kuntoutuksen suunnittelussa tarvitaan eri asiantuntijoiden näkemyksiä.

Tarkoituksena on monialaisena ryhmänä koordinoida ja suunnitella asiakaslähtöisesti sopiva ja oikea-aikainen kuntoutus. Myönnetty lääkinnällinen kuntoutus voi tapahtua kuntayhtymän omana toimintana tai ryhmä voi myöntää kuntoutusta varten maksusitoumuksen.

Työryhmässä on edustus lasten ja nuorten terveys-, sosiaali- ja kuntoutuspalveluista sekä tarvittaessa varhaiskasvatuksen edustus.

Ryhmän käsiteltäviksi tulevat asiat sekä loppupalautteet osoitetaan työryhmän sihteerille.

Terapian tuottajan tulee liittää loppupalautteeseen tiedot terapiajakson tavoitteista ja niiden toteutumisesta. Lomakkeen näiden tietojen ilmoittamiseen löydät Terveyspalveluja koskevat lomakkeet -osiosta.

Yhteystiedot

 

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen
Lasten- ja nuorten kuntoutustyöryhmän sihteeri
Kauppatie 127 A
62200 Kauhava