Nepsy-valmennus

Nepsy-valmennuksella tarkoitetaan ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmennusta, jota antaa neuropsykiatrinen valmentaja. Perhekeskus Kaislassa nepsy-valmentajia on laajalti eri toimijoissa esimerkiksi kouluissa ja lasten ja perheiden palvelujen perhetyön tiimissä.

Neuropsykiatrisella valmennuksella pyritään vahvistamaan arjen sujuvuutta tilanteissa, joissa neuropsykiatriset oireet ja toiminnanohjauksen haasteet aiheuttavat haittaa arjessa.

Aikataulut ja tavoitteet sovitaan aina yksilöllisesti. Tavoitteet liittyvät jokapäiväisen elämän vaikeuksiin, kuten arjen hallintaan, opiskeluun ja ihmissuhteisiin. Menetelmiä ovat esimerkiksi struktuurin luominen, kuvalukujärjestyksen käyttö, tavoite-palkkiojärjestelmät ja voimavarojen hyödyntäminen.

Valmentaja tukee aktiivisesti tavoitteiden saavuttamista, antaa palautetta ja kannustaa. Valmennettavan motivaatio vaikuttaa tuloksiin ja motivaation vahvistaminen onkin osa prosessia. Lasten ja nuorten nepsy-valmennukseen liittyy vanhempien tukeminen.

Yleisimpiä lapsilla esiintyviä kehityksellisiä neuropsykiatrisia vaikeuksia ovat toiminnanohjauksen, tarkkaavuuden ja ylivilkkauden pulmat sekä kielenkehityksen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteet.

Nepsy-vaikeuksiin voi liittyä myös käytöksen, oppimisen, unen ja/tai motoriikan haasteita, mielialavaihteluita tai aistiherkkyyksiä. Perhekeskus Kaislan nepsy-valmennusta saadakseen lapsella ei tarvitse olla diagnoosia.

Nepsy-valmennuksesta voit kysyä lapsen/nuoren kouluterveydenhoitajalta.

Nepsy-lisätietoa löydät Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin neuropsykiatrisesti oireilevien lasten, nuorten ja heidän perheidensä palveluverkosta terveysportista seuraavan linkin kautta.

Palveluverkko 1 on tarkoitettu ammattilaisille ja palveluverkko 2 asiakkaille.

https://www.terveysportti.fi/apps/ltk/article/shp01257