Perhekeskus Kaisla

Perhekeskus yhdistää perheiden arjen verkostot ja toimijat yhdeksi kokonaisuudeksi. Se on rakenne ja tapa toimia yhdessä.

Perhekeskus Kaislan tavoitteena on toimijoiden tiiviydellä tarjota matalan kynnyksen palveluiden kokonaisuus, jossa palvelut on tuotu yhteen, ja edistää näin lasten, nuorten ja perheiden oikea-aikaista tuen ja avun saamista.

Kaislan palvelukokonaisuuteen kuuluvat niin sosiaali- ja terveyspalvelut, koulu ja varhaiskasvatus kuin alueen järjestöt ja seurakunnatkin.

Perhekeskus Kaisla -nimi viittaa lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuuteen, ei ainoastaan yhteisiin fyysisiin tiloihin. Yhteistyö ei rajoitu samoissa tiloissa työskenteleviin toimijoihin, vaan yhteistyötä tehdään koko toiminta-alueella.

Suurin osa lasten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalveluista toimii Kauhavan keskustassa Yrittäjäopiston pihapiirissä. Kaislan palvelut ovat lähipalveluja. Työntekijät jalkautuvat tarpeen ja tilanteen mukaan perheiden koteihin, varhaiskasvatuksen ja koulun tiloihin ja hyvinvointiasemille.

Kohtaamispaikka tulee osaksi Perhekeskusta

Kauhavalle on valmistumassa uusi Hyvinvointikeskus syksyllä 2022. Hyvinvointikeskukseen tulee sijoittumaan myös Perhekeskus Kaisla, jossa on koottuna kaikki lasten ja perheiden palvelut. Perhekeskuksen tilojen läheisyyteen tulee myös kohtaamispaikka.   

Perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminnan tavoitteena on mahdollistaa lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta, vahvistaa vanhemmuutta, edistää perheiden voimavaroja ja hyvää arkea, vähentää perheiden ja vanhempien yksinäisyyden kokemuksia ja vahvistaa yhteisöllisyyttä.

Kohtaamispaikkoja on jo aiemmin ollut alueella seurakunnilla ja järjestöillä, mutta nyt kohtaamispaikka saadaan myös osaksi perhekeskusta. Toiminta tulee olemaan siis aivan uutta.

 

26.4.2022