Vierailuohjeet asumisyksiköihin

Asukkaiden omaisten ja läheisten on mahdollista vierailla Kuntayhtymä Kaksineuvoisen asumispalveluyksiköissä myös koronapandemian aikana.

Pyydämme huomioimaan seuraavat seikat, kun tulet vierailulle:

  • Läheiset saavat vierailla yksiköissä ja halutessaan asukkaiden huoneissa.
  • Osassa yksiköistä on edelleen käytössä myös tapaamistila. Vierailijat voivat käyttää sitä halutessaan läheisensä tapaamiseen, mikäli kaipaavat rauhallista ja yksityistä tilaa tapaamisille.
  • Vierailijoiden toivotaan tulevan vierailulle muutama henkilö kerrallaan.
  • Läheisten vierailujen kestoa tai ajankohtaa ei ole rajattu. Vierailujen ajankohdasta on kuitenkin hyvä sopia ennalta yksikön henkilökunnan kanssa.
  • Asiakkaan yksityisyyden suojaa kunnioitetaan myös vierailujen aikana.
  • Toivomme teidän noudattavan edelleen hygieniaohjeita, kuten käsidesin ja maskin käyttöä sekä turvavälien pitämistä ja tulevan vierailulle terveenä.
  • Asukas voi myös lähteä yksiköstä sovitusti esimerkiksi kotilomille tai asioilleen.

 

Lisätietoa vallitsevasta pandemiatilanteesta, yksikön käytänteistä ja turvallisista tavoista pitää yhteyttä saatte yksiköiden henkilökunnalta.