Sairaalaosasto ja kotisairaala

Kauhavan sairaalaosastolla hoidamme perusterveydenhuollon akuuttia hoitoa, saattohoitoa sekä kuntoutushoitoa tarvitsevia potilaita. Osaston hoitotyössä korostuu potilaiden toimintakyvyn ylläpitäminen, vahvistaminen ja palauttaminen.

Osastolla on 36 potilaspaikkaa.

Osastolla työskentelee kaksi osastonlääkäriä, kaksi fysioterapeuttia, sairaanhoitajia, lähihoitajia sekä sairaalahuoltajia.

Lääkärinkierrot toteutetaan joka arkipäivä. Viikonloppuisin hoidosta vastaa päivystävä lääkäri.

Sairaalajakson alussa yhdessä potilaan ja läheisten kanssa lähdetään suunnittelemaan turvallista kotiutusta.

Sairaalaosasto ei vastaa hoitojakson aikana potilaan henkilökohtaisista tavaroista, joten on hyvä pyytää läheisiä toimittamaan suuret käteisvarat ja arvotavarat kotiin.

Kotiutushoitaja ottaa yhteyttä läheisiin ja/tai potilasta hoitaviin tahoihin sopiakseen kotiutukseen liittyvistä asioista.

Vierailuaika osastolla on kello 11-18.

Osastolla kiinnitetään hyvää käsihygieniaan infektioiden estämiseksi. Muistathan pestä ja desinfioida kädet huolellisesti.

 

Kotisairaala

Osaston yhteydessä toimii kotisairaala.

Kotisairaala tarjoaa kotona toteutettavaa sairaalatasoista hoitoa, joka on vaihtoehto osastohoidolle. Kotisairaalahoito toteutetaan asiakkaan kotona tai muussa asumispaikassa, kuten tehostetussa palveluasumisessa tai kotihoidon yksiköissä.

Kotisairaalan asiakkaaksi tullaan lääkärin lähettämänä suoraan päivystyksestä, lääkärin vastaanotolta tai osaston lääkärin lähettämänä. Lääkäri arvioi, soveltuuko asiakas kotisairaalapotilaaksi ja laatii hoitosuunnitelman.

Tulostettava kotisairaalaesite

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen kotisairaalassa on otettu 1.4.2021 lähtien käyttöön ALISA-toimintamalli. Nimi ALISA tulee sanoista arvioiva liikkuva sairaala.

ALISA on suunnattu hiljattain sairaalaosastolta kotiutuneille asiakkaille, jotka asuvat kotihoidon ryhmäkodeissa, Leporannassa tai Liisankodilla.

Lue lisää ALISA-toiminnasta

 

25.3.2022

Yhteystiedot

Käyntiosoite
Kauhavan sairaalaosasto
Kauppapassi 3
62200 Kauhava

Yhteystiedot hoitoon liittyvissä asioissa:

 

Kotiutuksiin liittyvissä asioissa voitte olla yhteydessä kotiutushoitajaan
040 637 3841