Kriisiryhmä

Kriisivalmiusryhmä antaa henkistä tukea arkielämän äkillisissä, traumaattisissa kriiseissä. Tyypillisiä tilanteita ovat liikenneonnettomuudet, tapaturmat, itsemurhat, tulipalot ja äkilliset kuolemat. Tapahtumassa mukana olleiden uhrien lisäksi perheenjäsenet, ystävät, sukulaiset, lähiyhteisö, työ- tai kouluyhteisö ovat välillisiä uhreja. Myös auttamisammateissa toimivat altistuvat traumaattiselle stressille. Vaikka tapahtuma ei johtaisi kuolonuhreihin, voi ”läheltä piti” -tilanne aiheuttaa voimakkaita reaktioita.

Yleensä kriisivalmiusryhmään ottaa yhteyttä sosiaalipäivystys tai tapahtumapaikalla ollut viranomainen, esim. poliisi. Tämän jälkeen kriisivalmiusryhmän työntekijä soittaa uhreille/omaisille, usein tapahtumaa seuraavana päivänä. Muutaman vuorokauden sisällä järjestetään tarvittaessa ryhmätapaaminen, jossa käydään läpi tapahtuman aiheuttamia aistihavaintoja, ajatuksia, tunteita sekä keinoja auttaa itseään jatkossa. ​

Tapaamisten tarkoituksena on järkyttävän tapahtuman läpikäynti ja psyykkisten reaktioiden työstäminen, jotta normaali surutyö pääsisi käyntiin.

9.6.2021