Apuvälinepalvelut

Fysioterapian apuvälinelainauksesta lainataan apuvälineitä lyhyt- ja pitkäaikalainaan. Apuvälineiden tarkoituksena on edistää asiakkaan kuntoutumista, tukea ja parantaa hänen toimintakykyä sekä omatoimista selviytymistä päivittäisistä toiminnoista.

Apuvälinetarpeen voi todeta asiakas itse, hänen läheisensä tai sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö. Apuvälinetarve arvioidaan käyttäjälähtöisesti, ottaen huomioon asiakkaan toimintakyky ja elämäntilanne sekä asuinympäristö.

Apuvälinepalvelut ovat asiakkaille maksuttomia.

Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden apuvälinepalveluista vastaavat kotihoidon fysioterapeutit.

Yhteystiedot

Apuvälinepalveluiden ajanvaraus

Alahärmän ja Ylihärmän hyvinvointiasemat

040 486 2784

ma-pe klo 9.00 – 10.00

Kauhavan hyvinvointikeskus ja Kortesjärven hyvinvointiasema

040 184 3686

ma-pe klo 9.00 – 10.00

Evijärven hyvinvointiasema

040 588 4468

ma-pe klo 9.00 – 10.00