Fysioterapia ja apuvälinepalvelut

Tavoitteenamme on yhdessä asiakkaan kanssa edistää heidän liikunta- ja toimintakykyään. Asiakasta ohjataan terveyden ja toimintakyvyn säilyttämisessä ja parantamisessa yhteistyössä muun terveydenhuollon ammattilaisten sekä omaisten kanssa.

Fysioterapian palveluihin kuuluvat muun muassa toimintakyvyn arviointi, eri-ikäisten asiakkaiden itsehoitoa tukeva ohjaus- ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, asiakkaan asunnon muutostöiden arviointi, apuvälinepalvelut sekä sairaalaosaston kuntouttava toiminta.

Fysioterapiapalveluita toteutetaan joko henkilökohtaisena yksilöohjauksena tai ryhmätoimintoina. Toimipisteemme sijaitsevat Kauhavalla, Evijärvellä ja Ylihärmässä.

Sairaalaosaston fysioterapia
Kauhavan sairaalaosastolla toimii kaksi fysioterapeuttia, jotka toteuttavat potilaiden kuntouttamista.

Arvostamme omaisten ja läheisten aktiivista roolia potilaan kuntoutumisprosessissa.

Kuntoutuksen tavoitteena on hyvä toimintakyky, omatoimisuus sekä kotona selviytyminen potilaan voimavarat huomioiden.

Tarvittaessa temme kotiutuvien potilaiden luokse kotikäyntejä kotona selviytymisen turvaksi ja järjestämme heille tarvittavat apuvälineet.

21.5.2021

Yhteystiedot

Fysioterapian keskitetty ajanvaraus

040 630 1531

ma-pe kello 9.00 – 10.00

Apuvälinepalveluiden yhteystiedot

Kauhavan hyvinvointikeskus
Kauppapassi 3, 62200 Kauhava

Evijärven hyvinvointiasema
Antinniemi 8, 62500 Evijärvi

Ylihärmän hyvinvointiasema
Leinosentie 15, 62375 Ylihärmä