Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille henkilöille, jotka eivät ole työllistyneet työvoimahallinnon toimenpitein. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on tukea ja vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä, avoimille työmarkkinoille, koulutukseen tai työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin pääsyä.

Kuntouttava työtoiminta perustuu lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta, joka tuli voimaan vuonna 2001. Lain perusteella kunnan velvollisuus on järjestää kuntouttavaa työtoimintaa. Kuntouttava työtoiminta järjestetään kaupungin, kuntien ja kuntayhtymän eri toimipisteissä, työpajoilla sekä erilaisissa yhdistyksissä, järjestöissä ja seurakunnissa avustavissa työtehtävissä.

Kuntouttava työtoiminta perustuu aktivointisuunnitelmaan tai monialaiseen työllistymissuunnitelmaan joka laaditaan yhdessä asiakkaan, kuntayhtymän sosiaaliohjaajan/-työntekijän ja TE-toimen asiantuntijan kanssa. Lähtökohtana on asiakkaan yksilölliset kyvyt ja taidot, toiveet ja tavoitteet. Työtoiminta voi olla totuttautumista työelämän pelisääntöihin tai lähes tavallista kokopäivätyötä avustavissa työtehtävissä.

Kuntouttavan työtoiminnan sopimus tehdään 3–24 kuukauden ajalle. Henkilö osallistuu kuntouttavaan työtoimintaan 1–4 päivänä viikossa, 4–8 tuntia päivässä. Työtoiminta ei tapahdu työ- tai virkasuhteessa, joten se ei kartuta työttömyysturvan työssäoloehtoa. Työtoiminnan ajalta työmarkkinatuki maksetaan ilman tarveharkintaa ja maksaja tutkii myös korotusosan mahdollisuuden. Toteutuneilta osallistumispäiviltä asiakas saa lisäksi verotonta kulukorvausta 9 €/päivä. Perusturvatoimisto voi maksaa myös matkakorvausta, mikäli yhdensuuntainen matka kuntouttavaan työtoimintaan ylittää 5kilometriä.

 

27.5.2021

Yhteystiedot

Ajanvaraus ja palveluohjaus
(ma-pe klo 9-13)
040 678 9370

 

Sosiaaliohjaaja
Hanna Takamaa

hanna.takamaa(at)kaksineuvoinen.fi
Kauppapassi 3, 62200 Kauhava

Sosiaaliohjaaja/
työkykykoordinaattori
Teija Niinimäki

teija.niinimaki(at)kaksineuvoinen.fi
Kauppapassi 3, 62200 Kauhava