Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalinen kuntoutus on sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annattavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi.

Sosiaalisella kuntoutuksella vahvistetaan henkilön kykyä selviytyä arkipäivän toiminnoissa, sosiaalisissa suhteissa ja omassa toimintaympäristössään. Sosiaalisen kuntoutuksen tarkoituksena on kokonaisvaltainen ja riittävä apu ja tuki asiakkaalle silloin, kun ongelmat ovat kasautuneet ja pitkittyneet tai kun sosiaalinen kuntoutus on muutoin tarpeellista henkilön sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi ja osallisuuden edistämiseksi.

Tavoitteina voi olla arkielämän taitojen oppiminen ja vahvistaminen, päihteettömän arjen hallinta, osallisuuden edistäminen, tuki harrastuksiin, liikkumiseen ja asioiden hoitamiseen tai tuki ryhmässä toimimiseen. Sosiaalisen kuntoutuksen välineitä ovat yksilöllinen lähityö (kotikäynnit, mukana kulkeminen, tuki omien asioiden hoitamiseen), erilaiset toiminnalliset ryhmät, sekä muut asiakkaalle tarjottavat palvelut ja tukitoimet osana sovittua suunnitelmaa.

Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajan tai sosiaalityöntekijän tekemässä palvelutarpeen arvioinnissa sovitaan sosiaalisesta kuntoutuksesta ja sen toteuttamisesta yhdessä asiakkaan kanssa. Palvelu on määräaikaista ja siitä tehdään päätös.

Sosiaalisen kuntoutuksen ohjaaja toimii asiakkaan lähityöntekijänä ja ryhmien ohjaajana.

Tulostettava esite: Sosiaalinen kuntoutus

27.5.2021

Yhteystiedot

Ajanvaraus ja palveluohjaus
(ma-pe klo 9-13)
040 678 9370

Kauhavan perusturvatoimisto
Aikuissosiaalityö
Kauppapassi 3, 62200 Kauhava

Sosiaalisen kuntoutuksen ohjaaja
Tiina Kankaanpää

etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi