Päihdehuollon palvelut

Sosiaalityöntekijän tarjoamat päihdehuollon palvelut ovat osa aikuissosiaalityön palveluja ja ne on tarkoitettu alkoholi-, huume-, lääke- ja peliriippuvaisille. Päihdehuollon tarkoitus on auttaa lievittämään päihteiden käytön synnyttämää hätää ja antaa tukea pyrittäessä eroon päihdekierteestä. Sosiaalityöntekijät tarjoavat keskustelu- ja terapia-apua sekä neuvontaa ja ohjausta. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen päihdehuollon periaatteita ovat luottamuksellisuus, maksuttomuus ja vapaaehtoisuus.

Päihdehuollon asiakkaana voi olla päihdeongelmainen, hänen läheisensä tai koko perhe. Asiakkaaksi voi hakeutua ilman lähetettä. Tapaamisia pyritään järjestämään lähimmässä toimipisteessä ja tarvittaessa myös kotikäynteinä.

Ota yhteyttä kun:

  • Päihteidenkäyttösi tai pelaamisesi huolestuttaa sinua ja/tai läheisiäsi.
  • Haet tukea päihteidenkäytön tai pelaamisen vähentämiseen tai lopettamiseen.
  • Läheisesi päihteidenkäyttö tai pelaaminen huolestuttaa – tarvitset tukea itsellesi päihteidenkäyttäjän tai peliriippuvaisen läheisenä.
  • Haluat tietoa paikallisista päihdepalveluista ja riippuvuuspalveluista tai laitoskuntoutuksesta.
  • Olet nuori ja haluat keskustella elämäntilanteestasi ja/tai päihteidenkäytöstäsi ulkopuolisen kanssa.
  • Työntekijänä tarvitset konsultaatiota tai työparia päihde- tai peliriippuvaisen asiakkaasi kanssa.

 

Kun otat yhteyttä:

  • Teemme yhdessä palvelutarpeen arvioinnin ja tarvittaessa asiakassuunnitelman
  • Voimme sopia säännöllisistä tuki-, keskustelu- ja terapiakäynneistä.
  • Ohjaamme tarpeen mukaan muihin palveluihin.
  • Otamme mukaan läheisverkostosi, jos niin haluat.

 

Mihin otat yhteyttä?

Sosiaali- ja perusterveydenhuollon henkilöstön kanssa voit tapaamisilla ja vastaanottotilanteissa keskustella luottamuksellisesti myös päihdeasioista ja saada tietoa sosiaalisista- ja terveysriskeistä, sekä tukea ja ohjausta päihdeasioissa.

 

Akuutissa tilanteessa:

Katkaisuhoito toteutetaan Kauhavan sairaalaosastolla ja avokatkaisu hyvinvointikeskuksessa tai hyvinvointiasemilla lääkärin arvion mukaisesti.

Päihdehoitaja vastaa päihderiippuvaisten hoidosta Kauhavan hyvinvointikeskuksessa. Ajanvaraus vastaanotolle numerosta 040 540 2974.

Sosiaalityöhön liittyvään päihdehuollon palveluun voit varata ajan tai jättää soittopyynnön aikuissosiaalityön ajanvaraukseen 040 678 9370.

 

Päihdehuollon laitoskuntoutus

Avohuollon palvelut ja tukitoimet ovat ensisijaisia. Päihdekuntoutuslaitokset kuuluvat erityispalveluihin ja niihin hakeutuminen tapahtuu aikuissosiaalityön päihdepalveluissa yhdessä asiakkaan kanssa tehdyn palvelutarpeen arvioinnin perusteella.

Laitoskuntoutuksen myöntämisestä ja maksusitoumuksesta vastaa Kuntayhtymä Kaksineuvoisen aikuissosiaalityössä päihdehuollon sosiaalityöntekijä. Maksusitoumus on oltava asiakkaalla ennen laitoskuntoutukseen hakeutumista. Laitoskuntoutuksen asiakasmaksuosuus peritään asiakkaalta.

Kuntayhtymän päihdepalveluiden lisäksi tarjolla on muun muassa päivätoimintaa Kauhavan Sininauha ry:n Roihan Majakalla.

 

Vertaistuki:

Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa toimii tarpeen mukaan päihdekuntoutujille suunnattuja vertaisryhmiä. Lisäksi alueella on useita AA-ryhmiä.

Yhteystiedot

Ajanvaraus ja palveluohjaus:
(ma-pe klo 9-13)
040 678 9370

Kauhavan perusturvatoimisto
Aikuissosiaalityö
Kauppapassi 3, 62200 Kauhava

 

Sosiaalityöntekijä
Sanna Koivisto

Sosiaalityöntekijä
Heidi Piirto

 

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)kaksineuvoinen.fi