Tukiasuminen ja ryhmäkoti Kangastus

Ryhmäkoti Kangastus

Ryhmäkoti Kangastus Kauhavalla tarjoaa kodikasta palveluasumista kuudelle mielenterveyskuntoutujalle. Myös lyhytaikaiset kuntoutusjaksot sekä päiväkäynnit ovat mahdollisia. Asiakkaalle laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, jossa huomioidaan asiakkaan voimavarat, tavoitteet sekä tuen tarve. Asiakkaat osallistuvat kodin arjen toimintoihin omien voimavarojensa mukaisesti ja heitä kannustetaan omatoimisuuteen kuntouttavalla työotteella. Henkilökuntaan kuuluu neljä sosiaali- ja terveysalan ammattilaista.

Tukiasuminen

Tukiasuminen tarjoaa mahdollisuuden itsenäisen elämän harjoitteluun turvallisessa ympäristössä. Tukiasunnot sijaitsevat Kauhavalla lähellä Ryhmäkoti Kangastusta, joten ohjaajien tuki on lähellä. Asunnot ovat rivitaloasuntoja. Asiakkaalle laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, jossa huomioidaan asiakkaan voimavarat, tavoitteet sekä tuen tarve. Asiakkaita tuetaan kuntouttavalla työotteella sekä kannustetaan kohti itsenäistä elämää.

Mielenterveyskuntoutujien palvelut

Kotikuntoutus Pönkkä

Päivätoiminta MieliPaikka

Päivitetty 21.1.2021

Yhteystiedot

Ryhmäkoti Kangastus
040 508 4061
tai 
050 361 6241

 

Tukiasuminen
 040 508 4061

tai
050 361 6241