Kotikuntoutus Pönkkä

Kotikuntoutus on mielenterveys- ja päihdekuntoutujille suunnattua palvelua, joka toteutetaan kotikäynnein, tapaamisin sekä ryhmätoimintoina. Kontaktit ovat asiakkaalle maksuttomia.

Kotikuntoutuksessa tehdään ennaltaehkäisevää, tavoitteellista ja monialaista työtä asiakkaiden kuntoutumisen ja elämänhallinnan edistämiseksi laaditun asiakassuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on asiakkaan itsenäisen asumisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen kuntouttavalla työotteella. Asiakkaan omaa toimintakykyä ylläpidetään ja vahvistetaan sekä tuetaan ottamaan käyttöön omia voimavaroja omassa arjessaan. Palvelua järjestetään määräaikaisena ja asiakkaan kuntoutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

Kotikuntoutusta järjestetään koko Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella.

Mielenterveyskuntoutujien palvelut

Päivätoiminta MieliPaikka

Ryhmäkoti Kangastus ja tukiasuminen

Yhteystiedot

Ajanvaraus ja palveluohjaus
(ma-pe klo 9-15)
040 678 9370