Asiakkaan raha-asioiden hoitaminen – välitystili

Välitystilin avulla autetaan asiakasta, jolla on toistuvia ongelmia raha-asioidensa hoitamisessa.

Vapaaehtoista ja sopimukseen perustuvaa

Asiakas sitoutuu vapaaehtoisesti palveluun, jossa hänen tulojaan ohjataan sosiaalitoimen hallinnassa olevalle tilille.

Asiakkaalle tehdään päätös välitystilipalvelusta ja samalla sovitaan siitä, mitä tuloja välitystilille ohjataan sekä siitä, mitä kuluja välitystililtä maksetaan. Lisäksi sovitaan siitä, miten ja kuinka usein asiakas saa käyttöönsä tarvitsemansa käyttövarat. Asiakkaalla on omatyöntekijä, joka vastaa välitystiliasiakkuuden suunnittelusta, päätöksestä ja siinä tapahtuvista muutoksista. Päätös tehdään määräajaksi ja sitä jatketaan tarvittaessa yhdessä asiakkaan kanssa sopien.

Palvelun tarkoituksena on turvata asiakkaan tulojen riittäminen hänen perustarpeisiinsa, esimerkiksi asumisen kuluihin. Välitystiliasiakas ei ole holhouksen alaisena tai yleisen edunvalvonnan piirissä.

27.5.2021

Yhteystiedot

Ajanvaraus ja palveluohjaus
(ma-pe klo 9-13)
040 678 9370

 

Välitystilien maksatuksia ja päivittäisiä raha-asioita hoitaa:

Sosiaaliohjaaja Janina Salo

etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi