Omaishoidon tuki alle 65-vuotiaille

Omaishoidon tukea Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella myönnetään runsaasti hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevien vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoitajille määrärahojen puitteissa. Omaishoidon tukea maksetaan vaikeahoitoisuuden perusteella.

Omaishoidon tukea voidaan myöntää, jos:

  • Henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa.
  • Hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla.
  • Hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia.
  • Omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää.
  • Hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva.
  • Tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.

 

Omaishoitajien vapaajärjestelyt sovitaan yksilöllisesti hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Omaishoidontukihakemus on tulostettavissa alla olevista linkeistä ja saatavilla Kauhavan perusturvatoimistosta. Hakemukseen on liitettävä lääkärinlausunto tai muu selvitys terveydentilasta ja toimintakyvystä.

Omaishoidon tuen toimintaohjeen löydät täältä.

Omaishoidontukihakemuksen löydät täältä.

8.6.2021

Yhteystiedot

Sosiaaliohjaaja Terhi Pikkumäki

040 583 5377

Puhelinaika: ma–pe klo 9–11

Sosiaaliohjaaja Mira Karvonen

050 403 4065

Puhelinaika: ma–pe klo 9–11

Johtava sosiaalityöntekijä Piia Liinamaa

050 381 1683

Vastaava ohjaaja (tuettu asuminen) Jenni Kostiainen

040 527 5400

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa:

etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi

Voit varata tapaamisajan sosiaalityöntekijälle tai -ohjaajalle tai ottaa heihin yhteyttä puhelimitse puhelinaikana. Pyydämme käyttämään yllä olevia suoria puhelinnumeroita, ne ovat käytössä vain puhelinaikoina. Muina aikoina voit jättää soittopyynnön, johon vastataan mahdollisimman pian eli 1–3 työpäivän kuluessa.