Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu on toisen ihmisen antamaa välttämätöntä apua niissä tavanomaisen elämän asioissa, joita henkilö ei pysty kokonaan tai osittain itse vamman tai sairauden vuoksi tekemään. Se mahdollistaa itsenäisen elämän vaikeavammaiselle henkilölle. Sitä voidaan myöntää tueksi päivittäisiin toimintoihin, opiskeluun tai työhön, harrastuksiin tai yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen.

Henkilökohtaista apua myönnetään vammaispalvelulain mukaiset edellytykset täyttävälle vaikeavammaiselle henkilölle.

Henkilökohtainen apu on mahdollista yhdistää tarvittaessa myös muihin vammaispalvelulain, sosiaalihuoltolain tai kehitysvammalain mukaisiin palveluihin ja tukitoimiin. Palvelutarvetta arvioitaessa ja viimeistään palveluista päätettäessä on yksilöllisesti arvioitava, millä keinoin asiakkaan palvelutarve parhaiten tyydytetään. Eri palvelujen yhdistelmän tulee muodostaa asiakkaan olosuhteisiin ja tarpeisiin nähden tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden.

Henkilökohtaisen avun tuntimäärää arvioitaessa on selvitettävä, kuinka paljon ja missä tilanteissa ja milloin henkilö välttämättä apua tarvitsee. Vasta sen jälkeen voidaan arvioida, mikä tuntimäärä kattaa avun tarpeen ja miten apu voidaan järjestää. Tämän helpottamiseksi tehdään yhdessä palvelutarpeen arviointi tai palvelusuunnitelma ja/tai pyydetään asiakkaalta selvitystä avuntarpeestaan esimerkiksi henkilökohtaisen avun päiväkirjan avulla. Ilman riittävää selvitystä toimintakyvystä ja avun tarpeesta ja määrästä ei päätöstä henkilökohtaisesta avusta voida tehdä.

Jos avun ja avustamisen tarve perustuu pääosin hoivaan, hoitoon ja valvontaan, tulee siihen vastata muulla tavoin kuin henkilökohtaisella avulla. Tällaista hoivaa, hoitoa ja valvontaa on ainakin sellainen hoito ja huolenpito, jota annetaan pääasiassa lääketieteellisin perustein tai sellainen hoito ja huolenpito, jota on annettavissa henkilön vammaisuudesta tai sairaudesta riippumatta, esimerkiksi ns. perushoito.

Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa järjestetään henkilökohtaista apua pääasiassa ns. työnantajamallilla, jolloin maakunnan yhteinen HEA-keskus avustaa työnantajuuteen ja palkanmaksuun liittyvissä tehtävissä. Jonkin verran henkilökohtaista apua järjestetään myös omana toimintana ja ostopalveluna.

Henkilökohtaisen avun rinnalla Kuntayhtymä Kaksineuvoinen järjestää erityishuoltolain mukaista yksilöllistä hoivaa ja huolenpitoa sekä tuetun asumisen TUPA-palvelua.

Yhteystiedot

Sosiaaliohjaaja Terhi Pikkumäki
Puhelinaika: ma–pe klo 9–11
040 583 5377

Sosiaaliohjaaja Mira Karvonen
Puhelinaika: ma–pe klo 9–11
050 403 4065

Johtava sosiaalityöntekijä Piia Liinamaa
050 381 1683

Vastaava ohjaaja (tuettu asuminen) Jenni Kostiainen
040 527 5400

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi

Voit varata tapaamisajan sosiaalityöntekijälle tai -ohjaajalle tai ottaa heihin yhteyttä puhelimitse puhelinaikana. Pyydämme käyttämään yllä olevia suoria puhelinnumeroita, ne ovat käytössä vain puhelinaikoina. Muina aikoina voit jättää soittopyynnön, johon vastataan mahdollisimman pian eli 1 – 3 työpäivän kuluessa.