Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet, koneet ja laitteet

 

Asunnon muutostyöt

Vammaispalvelulain 9 §:n mukaan kunnan on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta hänelle aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista.

Asunnon muutostöiden sekä välineiden ja laitteiden hankkimiskustannusten korvaaminen edellyttää vaikeavammaisuutta. Vaikeavammaiseksi katsotaan henkilö, jolle liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutuminen kotona tuottaa vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia.

Kustannukset korvataan henkilön vakituiseen asuntoon tehtäviin muutostöihin.

Erityistä velvollisuutta kustannusten korvaamiseen ei lain mukaan ole, jos vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon tukitoimenpitein.

Vammaispalveluasetuksen 12 §:n mukaan korvattavia asunnon muutostöitä ovat henkilön vamman tai sairauden vuoksi suoritettavat välttämättömät rakennustyöt kuten ovien leventäminen, luiskien rakentaminen, kylpyhuoneen, WC:n ja vesijohdon asentaminen, valaistusmuutostyöt ja kontrastien lisääminen, kiinteiden kalusteiden ja rakennus- ja sisustusmateriaalien muuttaminen sekä vastaavat muut henkilön vakituisessa asunnossa suoritettavat rakennustyöt.

 

Asuntoon kuuluvat välineet, koneet ja laitteet

Vammaispalveluasetuksen 12 §:n mukaan korvattavia asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat nostolaitteet, hälytyslaitteet, vastaavat muut asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet.

Kunta voi myös antaa asuntoon kuuluvia välineitä tai laitteita korvauksetta vaikeavammaisen henkilön käytettäväksi. Asunnon muutostöinä on pidetty myös välineitä ja laitteita, jotka kuuluvat kodin vakiolaitteistoihin, mikäli henkilön toimintarajoite on niitä edellyttänyt.

8.6.2021

Yhteystiedot