Palvelut vammaisille henkilöille

Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa järjestetään vammaispalveluita niin vammaispalvelulain, erityishuoltolain kuin sosiaalihuoltolain mukaisesti.

Palvelut määräytyvät vaikeavammaisuuden asteen mukaan, huomioitavia seikkoja ovat toimintakyvyn alentuman pitkäaikaisuus,  erityiset suoritusmisvaikeudet tavanomaisissa elämäntoiminnoissa sekä välttämätön tarve palveluille.

Vammaispalvelut ovat viimesijainen palvelunjärjestäjä. Ensisijaisesti henkilön arjen sujuminen pyritään turvaamaan muiden palvelujen avulla.

 

8.6.2021

Yhteystiedot