Toivokas-perhetyö

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tarjoamiin sosiaalipalveluihin kuuluu Toivokas-perhetyö. Mikäli alakouluikäisellä lapsella on toiminnan ohjauksen haasteita, kuten ADHD tai muita nepsy-haasteita, Toivokas-perhetyö on yksi mahdollinen apu perheille.

Työskentely on lyhytkestoista, 5–10 käyntikertaa. Mikäli lapsen asioissa mukana oleva työntekijä, esim. opettaja, terveydenhoitaja, koulukuraattori, toimintaterapeutti, perheneuvolan työntekijä tai vanhemmat, kokevat tarvetta tuelle lapsen asioissa, voivat he olla yhteydessä perhetyön tiimivastaavaan.

Vanhempien kanssa sopien järjestetään yksilöllinen oppilashuoltoryhmä tai lapsen/nuoren asioissa koolle kutsuttava muu ryhmä. Ryhmään kutsutaan perheen lisäksi koulun edustaja(t), kouluterveydenhoitaja sekä perheneuvolan ja perhetyön työntekijät. Ryhmässä käydään läpi jo olemassa oleva tuki koulussa ja kotona sekä mahdolliset tutkimukset tai niiden tarve. Sovitaan lapselle ja perheelle annettavasta tuesta, joista yksi vaihtoehto on Toivokas-perhetyö.

Mihin tarpeeseen? 

  • Perheisiin, joissa on alakouluikäinen lapsi, kenellä on nepsy-tyyppistä tai muuta toiminnanohjauksen haastetta. Diagnoosia ei tarvitse olla.
  • Työskentelyssä hyödynnetään ratkaisukeskeisiä menetelmiä, joiden avulla pyritään löytämään perheen arkeen toimivia käytäntöjä.
  • Työskentelyn kesto 5+5 käyntiä.
  • Ensimmäisen viiden käynnin aikana käydään läpi perusasiat arjen selkeyttämiseksi.
  • Toimintojen pilkkominen, positiivisen palautteen merkitys, mahdollisten apuvälineiden käyttö, kuvallinen ohjeistus arkeen ym.
  • 5 lisäkäyntiä tilanteessa, jossa perhe kokee, että haluaa harjoitella joidenkin tiettyjen tilanteiden uudelleen järjestämistä.

 

25.5.2021

Yhteystiedot

Perhetyön tiimivastaava
Merja Kattelus

050 364 5731

 

Perhetyöntekijä
Johanna Länsimäki

040 670 2250