Neuvokas-perhetyö

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tarjoamiin sosiaalipalveluihin kuuluu myös Neuvokas-perhetyö, joka on matalan kynnyksen palvelu. Työskentely on lyhytkestoista, 1–5 käyntikertaa, riippuen perheen tarpeesta. Siihen ohjaudutaan lasten ja perheiden parissa työskentelevien työntekijöiden kuten äitiysneuvolan, lastenneuvolan, perheneuvolan, toimintaterapian, lasten fysioterapian, varhaiskasvatuksen, koulujen henkilökunnasta opettajien, kuraattoreiden, psykologien ja terveydenhoitajien kautta. Voit vanhempana olla myös itse yhteydessä perhetyön tiimivastaavaan.

Neuvokkaan tavoitteena on:

 • Tukea vanhemmuutta ja perheen voimavaroja.
 • Tukea ja ohjata lasten hoidossa ja kasvatuksessa.
 • Vahvistaa perheen toimintakykyä ja sopeutumista perhe-elämän haasteisiin ja muuttuviin elämäntilanteisiin.
 • Arvioida perheen tilannetta ja tarvittaessa ohjata jatkotuen piirin.

 

Neuvokas-perhetyö tarjoaa tukea lapsiperheille, joilla voi olla esimerkiksi seuraavankaltaisia tilapäisiä pulmia:

 • Vanhempien epävarmuus
 • Itkuisen vauvan vanhemman väsymys
 • Vanhemman uupumus
 • Lapsen kasvatuskysymykset
 • Arjenhallinnan pulmat
 • Lähiverkostojen vähyys tai puuttuminen
 • Erityistä tukea tarvitseva lapsi
 • Haasteet varhaisessa vuorovaikutuksessa
 • Elämänmuutokset (sairaus, ero)
 • Vanhemman mielenterveyden pulma

 

Neuvokas-perhetyö on:

 • Ohjausta ja neuvontaa
 • Keskustelua, kuuntelua ja kannustamista
 • Yhdessä tekemistä
 • Arjen mallintamista ja ratkaisujen etsimistä yhdessä (mm. päivärytmi)
 • Moniammatillinen yhteistyötä
 • Vanhemman vapaahetken mahdollistaja suunnitelmallisesti

25.5.2021

Yhteystiedot

Perhetyön tiimivastaava
Merja Kattelus

050 364 5731