Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on kaikille kuntayhtymän alueella asuville lapsiperheille tarkoitettu sosiaalipalvelu. Lapsiperheiden kotipalvelun myöntäminen tapahtuu perheiden erilaiset tilanteet ja perheiden omien toimintaedellytysten eroavaisuudet huomioiden. Lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään tilapäisenä kertaluonteisena palveluna sekä säännöllisenä ja suunnitelmallisena palveluna.

Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet:

 • Lapsiperheiden kotipalvelu on lyhytaikaista apua, jota annetaan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.
 • Tilannearvio lapsiperheiden kotipalvelun tarpeesta tehdään asiakkaan selvityksen mukaan joko puhelimitse, kotikäynnillä tai palvelutarpeen arvioinnilla.
 • Lapsiperheiden kotipalvelu on tarkoitettu välttämättömän tilapäisen lapsenhoitoavun tai kodinhoitoavun tarpeessa oleville lapsiperheille (avuntarve kodin päivittäisiin tehtäviin: siivoukseen, pyykinpesuun, ruokahuoltoon tms.). Palvelutarpeen syynä voivat olla esim.
    • lapsen tai hänen huoltajansa sairastuminen
    • äidin raskaus ja synnytys
    • asiointi tai lääkärissäkäynti
    • vanhemman uupumus tai erokriisi
    • tuen hakeminen vanhemmuuteen tai opastus arjen sujumiseen.
 • Lapsiperheiden kotipalvelua voi saada harkinnanvaraisesti virka-ajan ulkopuolella.
 • Kotipalvelun tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon muun muassa avun tarpeen kiireellisyys ja mahdollisuus saada muuta apua lähiverkostolta tai yksityisiltä palveluntuottajilta.
 • Palvelun tarkoitus on tukea perheen omatoimista selviytymistä.
 • Lapsiperheiden kotipalvelun maksut määräytyvät kuntayhtymän kotihoidossa noudatettavien tilapäisen palvelun (7,70 €/tunti) mukaisesti. Lasku kotipalvelusta lähetetään asiakkaalle jälkikäteen.

 

Lapsiperheiden kotipalvelu on maksullista, mutta se voi myös olla tuloista ja perhetilanteesta johtuen maksutonta. Mikäli koet perheenne tarpeen kotipalveluun olevan säännöllistä ja suunnitelmallista tai koet tarvitsevanne maksutonta kotipalvelua, ota yhteyttä perhetyön tiimivastaavaan palvelutarpeen arviointia varten.

25.5.2021

Yhteystiedot

Perhetyön tiimivastaava
Merja Kattelus

050 364 5731