Perheoikeudelliset palvelut, lastenvalvoja

Kuntalaisille tarjottavat perheoikeudelliset palvelut perustuvat lainsäädäntöön ja ovat perheille maksuttomia. Perheoikeudellisten palvelujen työntekijänä toimii lastenvalvoja.

Isyyden selvittäminen kuuluu sen kunnan lastenvalvojalle, missä äidillä on kotipaikka. Sovittaessa lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisista sekä elatuksesta, varataan aika ensisijaisesti lapsen kotikunnan lastenvalvojalle. Tavoitteena on, että molemmat vanhemmat tulevat yhteiselle ajalle sopimaan lapsen asioista. Etävanhempi voi halutessaan varata ajan myös oman kotikuntansa lastenvalvojalle.

Lastenvalvoja ei voi päättää lasta koskevien sopimusten sisällöstä, kuten huollosta, asumisesta, tapaamisista tai elatusavun määrästä. Lastenvalvojan tehtävänä on ohjata ja tukea vanhempia löytämään sovinnolliset ratkaisut lapsen asioissa.

Erotilanteessa suositellaan vanhemmille vanhemmuussuunnitelmaan tutustumista ja sen käyttöä erotilanteen asioiden käsittelyn helpottamiseksi. Lastenvalvoja voi vahvistaa vain vanhempien yksimielisiä sopimuksia. Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen lasta koskevissa asioissa, voi ratkaisua hakea tuomioistuimesta. Lastenvalvojan luona neuvoteltu ja vahvistettu sopimus on oikeudellisesti yhtä pätevä kuin tuomioistuimen päätös.

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tarjoamat perheoikeudelliset palvelut:

 

10.11.2022

Yhteystiedot

Perheoikeudelliset palvelut Evijärvi-Kauhava

Perheoikeudelliset palvelut hoidetaan keskitetysti Kauhavan perusturvatoimistossa, osoitteessa Kauppapassi 3, 62200 Kauhava.

Lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä
Suvi Pitkäjärvi
050 330 5384

Puhelinajat ma ja ke klo 12.00-13.30.

Muina aikoina voi jättää soittopyynnön joko vastaajaan, tekstiviestitse tai sähköpostiin.

etunimi.sukunimi(at)kaksineuvoinen.fi