Lastensuojelu

Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen kasvuun ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Vastuu lapsen hyvinvoinnista on ensisijaisesti vanhemmilla ja huoltajilla. Myös lapsen läheiset sekä palvelut kuten neuvola, päivähoito ja koulu tukevat lasta ja vanhempia. Viimesijainen vastuu lapsesta on lastensuojeluviranomaisilla. Lastensuojelulla on lakisääteinen velvollisuus toimia, jos lapsen etu sitä edellyttää.

Lastensuojelun tehtävänä on auttaa perhettä ja tukea vanhempia tai huoltajia lapsen hoidossa ja kasvatuksessa silloin, kun lapsen hyvinvointi on uhattuna. Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja lastensuojelua toteutettaessa huomioidaan ensisijaisesti lapsen etu. Tavoitteena on, että lapsi voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan. Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu on yhteistyötä perheen sekä muiden lapselle ja perheelle läheisten tahojen kesken.

Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun muotoja ovat

• Avohuollon tukitoimet
• Lapsen kiireellinen sijoitus
• Huostaanotto ja sijaishuolto
• Jälkihuolto

Lastensuojelussa työskennellään systeemisen toimintamallin mukaisesti. Toimintamalli tuo systeemisen ja perheterapeuttisen ajattelun ja välineet lastensuojelun käyttöön. Systeeminen ja perheterapeuttinen ajattelutapa tarkoittaa, että huomio kiinnitetään ihmisten välisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseen sen sijaan, että ongelma nähtäisiin yksittäisessä perheenjäsenessä. Lastensuojelussa työskentelee johtava sosiaalityöntekijä, lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia, perheohjaajia, perhetyöntekijöitä ja terapeutteja.

Lomakkeet

Yksityishenkilö voi tehdä ilmoituksen kirjallisesti tai puhelimitse.

Lastensuojeluilmoitus

Kirjalliset lastensuojeluilmoitukset voi lähettää seuraavaan osoitteeseen:

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen
Perhekeskus Kaisla/Lapsiperheiden sosiaalityö
PL 3
62201 Kauhava

Yhteystiedot

Ohjaus ja neuvonta lasten ja perheiden palveluissa
Puheluihin vastaavat sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat, jotka ohjaavat ja neuvovat sekä yksityishenkilöitä että viranomaisia erilaisissa asioissa, esim. yhteydenottojen ja lastensuojeluilmoitusten vastaanotto ja konsultointi.

puh. 040 352 3841
Arkipäivisin klo 9-15.00 (muina aikoina voit jättää vastaajaan viestin)

Etelä-Pohjanmaan Sosiaali- ja kriisipäivystys (kiireelliset asiat, palvelee myös virka-ajan ulkopuolella).

puh. 044 4700 444

Olemassa olevien asiakkuuksien kohdalla yhteys suoraan asiaa hoitavaan työntekijään.

25.5.2021

Yhteystiedot

Ohjaus ja neuvonta lasten ja perheiden palveluissa

040 352 3841

Arkipäivisin klo 9-15.00 (muina aikoina voit jättää vastaajaan viestin)

Etelä-Pohjanmaan Sosiaali- ja kriisipäivystys

044 4700 444

(kiireelliset asiat, palvelee myös virka-ajan ulkopuolella)

 

Sosiaalityöntekijä
Niina Kaappola

050 381 1689

 

Sosiaalityöntekijä
Jaana Koivisto

040 184 0455

 

Sosiaalityöntekijä
Katja Mantela

040 626 1852

 

Sosiaalityöntekijä
Viktorija Martjusova

040 190 8979

 

Sosiaalityöntekijä
Henna Gustafsson

044 769 9264

 

Lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä
Anne Viita

044 769 9252

 

Sosiaaliohjaaja
Hanna Vinkanharju

044 483 4232

 

Johtava sosiaalityöntekijä,
lapsi- ja perhepalvelut

Terhi Järvi

050 381 1684

 

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi