Lapsiperheiden sosiaalityö

Sosiaalipalvelujen tavoitteena on edistää ja ylläpitää lasten, nuorten ja perheiden toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta.

Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa käsitellään perheitä koskevat yhteydenotot sekä lastensuojeluilmoitukset. Näiden perusteella aloitetaan tarvittaessa palvelutarpeen arviointi ja lastensuojelutarpeen selvitys. Ne toteutetaan yhteistyössä lapsen, huoltajan ja lapselle muiden läheisten ihmisten kanssa. Mukana ovat myös lapsen ja perheen muut yhteistyöverkostot. Arviointi tehdään siinä laajuudessa kuin tilanne vaatii.

Arvioinnin myötä pyritään varmistamaan, että perheellä on tarvittavat ja riittävät palvelut käytössään. Arvioinnin päätyttyä asiakkuus voi jatkua tarpeen mukaan joko sosiaalipalveluissa tai lastensuojelussa.

Lapsiperheiden sosiaalityössä työskennellään systeemisen toimintamallin mukaisesti. Toimintamalli tuo systeemisen ja perheterapeuttisen ajattelun ja välineet lapsiperheiden sosiaalityön käyttöön. Systeeminen ja perheterapeuttinen ajattelutapa tarkoittaa, että huomio kiinnitetään ihmisten välisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseen sen sijaan, että ongelma nähtäisiin yksittäisessä perheenjäsenessä.  Lapsiperheiden sosiaalityössä työskentelee johtava sosiaalityöntekijä, lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia, perheohjaajia, perhetyöntekijöitä ja terapeutteja.

Lomakkeet

Yksityishenkilö voi tehdä ilmoituksen kirjallisesti tai puhelimitse.

Lastensuojeluilmoitus

Kirjalliset lastensuojeluilmoitukset voi lähettää seuraavaan osoitteeseen:

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen
Perhekeskus Kaisla/Lapsiperheiden sosiaalityö
PL 3
62201 Kauhava

Yhteystiedot

Ohjaus ja neuvonta lasten ja perheiden palveluissa

Puheluihin vastaavat sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat, jotka ohjaavat ja neuvovat sekä yksityishenkilöitä että viranomaisia erilaisissa asioissa, esim. yhteydenottojen ja lastensuojeluilmoitusten vastaanotto ja konsultointi.

puh. 040 352 3841

Arkipäivisin klo 9-15.00 (muina aikoina voit jättää vastaajaan viestin)

Etelä-Pohjanmaan Sosiaali- ja kriisipäivystys (kiireelliset asiat, palvelee myös virka-ajan ulkopuolella)
puh. 044 4700 444

Olemassa olevien asiakkuuksien kohdalla yhteys suoraan asiaa hoitavaan työntekijään.

3.9.2021

Yhteystiedot

Ohjaus ja neuvonta lasten ja perheiden palveluissa
Arkipäivisin klo 9-15.00 (muina aikoina voit jättää vastaajaan viestin)
040 352 3841

Etelä-Pohjanmaan Sosiaali- ja kriisipäivystys
(kiireelliset asiat, palvelee myös virka-ajan ulkopuolella)
044 4700 444

 

Sosiaaliohjaaja
Marjo-Riikka Rimpisuo-Hakala
040 350 9979

Sosiaaliohjaaja
Elina Haukkala
040 536 8925

Sosiaalityöntekijä
Minna Aho
040 358 7495

Vs. johtava sosiaalityöntekijä,
lapsi- ja perhepalvelut
Niina Kaappola
050 381 1689

 

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi