Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelujen tavoitteena on tukea kuntalaisia eri elämänvaiheissa ennaltaehkäisevästi, asiakaslähtöisesti ja palveluhenkisesti lakisääteisin sosiaalipalveluin sekä tukemalla omaehtoista vastuunottoa ja verkostoja.

Ensisijaisia ovat sosiaalihuoltolain mukaiset perustason palvelut, joita täydennetään tarvittavin erityispalveluin.

Sosiaalipalvelut perustuvat yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin ja palvelusuunnitelmaan.

 

27.5.2021

Yhteystiedot