Vuorohoidon ja arviointijaksojen maksut

Arviointijaksolta peritään maksu, joka on 30,40 €/päivä.

Omaishoitajan vapaapäivien ajalta maksu on 11,60 €/vrk. Ellei vapaapäiviä kerry, maksu on 30,40 €/hoitopäivä.

Maksuihin sisältyvät hoiva ja huolenpito, asuminen ja ateriat. Maksut eivät kerrytä maksukattoa, koska palvelu on lyhytaikaista tehostettua palveluasumista eikä terveydenhuollon palvelua.

Yhteystiedot

Omaishoidettavien osalta:

Marita Neiro
ikäihmisten asiakasohjausksen palvelupäällikkö
050 561 7731

Arviointijaksojen osalta:

Tiina Knuuttila-Puiras
palvelukoordinaattori
040 351 6699