Vuorohoito- ja arviointijaksot

Arviointi- ja vuorohoitoyksiköissä Ylihärmässä Artturintuvalla ja Evijärvellä Päkintuvalla järjestetään lyhytaikaisen kuntouttavan tehostetun palveluasumisen jaksoja, kuten vuorohoitojaksoja ja arviointijaksoja ikäihmisille.

Vuorohoitojaksoilla toteutetaan omaishoitajien vapaapäivien jaksot ja näillä jaksoilla pyritään tukemaan omaishoitajien jaksamista. Vuorohoitoa järjestetään jonkin verran myös eniten apua tarvitseville kotihoidon asiakkaille.

Arviointijakson aikana pyritään tukemaan asiakkaan kuntoutumista sekä selvittämään asiakkaan kotona asumisen mahdollisuuksia ja sitä kuntoutuuko asiakas vielä, niin että kotona asuminen on mahdollista, vai tarvitseeko hän asumispalvelupaikan.

Lisätietoa vuorohoidon ja arviointijaksojen maksuista.

Yhteystiedot

Palvelukoordinaattori
Tiina Knuuttila-Puiras
040 351 6699

Artturintupa Ylihärmässä

Päkintupa Evijärvellä