Tehostetun palveluasumisen maksut

Tehostetun palveluasumisen maksu koostuu vuokrasta, ateriapalvelun maksusta, tukipalvelumaksusta sekä palvelumaksusta.

Vuokra määräytyy kiinteistökohtaisesti. Vuokraan vaikuttavat huoneiston ikä, neliömäärä ja varustetaso sekä yhteistentilojen osuus. Sähkö ja vesi laskutetaan erikseen. Vuokran perii kuntayhtymä, kunta tai muu vuokranantaja. Ateriamaksu määritellään erikseen yksikkökohtaisesti palveluntuottajan mukaan.

Tukipalvelumaksu on kiinteä kuukausittain perittävä maksu 50 €/kk tukipalvelumaksuun sisältyy:

  • siivous kerran kuukaudessa
  • pyykkipalvelu
  • petivaatteet; liinavaatteet, peite, tyyny, patja
  • pesuneste koko keholle
  • wc-paperi
  • roskapussit
  • käsipaperit
  • siivoukseen käytettävät pesuaineet.

Palvelumaksuun sisältyy kuntayhtymän omissa yksiköissä henkilökohtainen hoiva- ja huolenpito.

Maksua määriteltäessä huomioidaan nettotuloina: eläkkeet ja korvaukset, ylimääräinen rintamalisä, asumis- ja hoitotuki, maatalouden puhdas tuotto, metsätalouden laskennallinen tuotto sekä osinko-, vuokra- ja korkotulot (myös säästövakuutuksen). Tarvittaessa tarkistamme kaikki tulotiedot (Asiakasmaksulaki § 14a) ja pyydämme verotuspäätöksen. Tulona ei huomioida kertaluonteisia myyntituloja tai luovutusvoittoja (esim. osake-, kiinteistö- tai metsän myynti). Nettotuloista vähennetään vuokra-, ateria- ja tukipalvelumaksu ja edunvalvonnan palkkio. Jäljelle jäävästä summasta muodostuu asiakkaalta perittävä palvelumaksu.

Asiakkaan omaan käyttöön jäävä käyttöraha on tehostetussa palveluasumisessa 180 €/kk. Palvelumaksun suuruus on vähintään 100 €/kk ja korkeintaan 2 500 €/kk. Palvelumaksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia todellisia kustannuksia.

Asukas huolehtii itse henkilökohtaisista menoistaan, kuten esimerkiksi lääkkeistä, vaatekuluista, sairaala- ja terveydenhuoltokuluista, lehti-, turvapuhelin- ja puhelinmaksuista sekä mahdollisista entisestä asunnosta aiheutuvista kuluista. Myöskään asiakkaan lainoja ei huomioida vähennettävinä kuluina tehostetun palveluasumisen maksua määrättäessä.

Yksityisten ja yhdistyksien tarjoama tehostettu palveluasuminen toteutetaan palvelusetelillä. Palvelusetelillä kokonaismaksuun on oma laskentamalli. (LINKKI)

Lyhytaikaisen tehostetun palveluasumisen maksut:

Arviointijaksolta peritään maksu, joka on 30,40 €/päivä.

Omaishoitajan vapaapäivien ajalta maksu on 11,40 €/vrk. Ellei vapaapäiviä kerry, maksu on 30,40 €/hoitopäivä.

Maksuihin sisältyvät hoiva ja huolenpito, asuminen ja ateriat. Maksut eivät kerrytä maksukattoa, koska palvelu on lyhytaikaista tehostettua palveluasumista eikä terveydenhuollon palvelua.