Tehostetun palveluasumisen maksut

Asiakasmaksulaki muuttui 1.7.2021 siten, että tehostetun palveluasumisen maksut yhtenäistyivät koko Suomessa. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitus on hyväksynyt lainmukaiset muutokset asiakasmaksuihin kokouksessaan 27.4.2021.  Asiakasmaksulain osittaisuudistuksen yhteydessä asiakasmaksulaskelmaan tulee uusia vähennyksiä huomioitavaksi. Näitä ovat esimerkiksi:

  • Edunvalvojan palkkion perusmaksu 440 €/vuosi tai 280 €/vuosi (vuonna 2021) (myös edunvalvontavaltuutetun palkkio enintään em. perusmaksun suuruisena)
  • Lääkekustannukset
  • Terveydenhuollon ammattihenkilön määräämien sairausvakuutuslain nojalla korvattavien lääke- ym. kustannusten osalta vähennetään kulut aiheutuneiden kustannusten mukaan, kuitenkin enintään sairausvakuutuslain lääkekulujen vuosiomavastuun 579,78 €/vuosi (48,30 €/kk) suuruisena.
  • Muiden kuin sairausvakuutuslain nojalla korvattavien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset tulee huomioida vähennyksenä tuloista siltä osin kuin terveydenhuollon ammattihenkilö on arvioinut ne asiakkaan terveydelle tarpeellisiksi. Lääkekustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen edustajansa vapaamuotoisen hakemuksen perusteella, jonka liitteenä on terveydenhuollon ammattihenkilön antama lausunto tai muu luotettava selvitys tarpeellisuudesta terveydelle.
  • Vuokra, sähkö ja vesi
  • Todelliset aiemman asunnon kulut

Asiakasmaksu on enintään 85 % asiakkaan nettokuukausituloista, joista on tehty asiakasmaksulaissa säädetyt vähennykset. Jos pariskunnan suurempituloinen on asukkaana, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu saa olla enintään 42,5 % puolisojen yhteenlasketuista kuukausituloista. Jos pienempituloinen on asukkaana, tällöin huomioidaan hänen omat kuukausitulot. Asiakkaan käyttöön jäävä käyttövara on 164 €/kk. Ateriamaksua ei eritellä jatkossa ollenkaan vaan se sisältyy hoitomaksuun.

Lyhytaikaisen tehostetun palveluasumisen maksut:

Arviointijaksolta peritään maksu, joka on 30,40 €/päivä.

Omaishoitajan vapaapäivien ajalta maksu on 11,40 €/vrk. Ellei vapaapäiviä kerry, maksu on 30,40 €/hoitopäivä.

Maksuihin sisältyvät hoiva ja huolenpito, asuminen ja ateriat. Maksut eivät kerrytä maksukattoa, koska palvelu on lyhytaikaista tehostettua palveluasumista eikä terveydenhuollon palvelua.

Yhteystiedot