Päkintupa

Päkintuvan tilat ovat siistit ja valoisat. Leveä käytävä mahdollistaa turvallisen liikkumisen. Ruokailutilasta aukeaa kaunis näköala Evijärveen laskevalle Kirsinpäkille. Päkintuvassa on 15 asiakaspaikkaa. Niistä 7 on arviointikäytössä ja 8 vuorohoitopaikkana.

Asiakkaat tulevat arviointipaikoille joko sairaalaosastolta tai kotoa, usein hyvinkin huonokuntoisina. Heitä kuntoutetaan sekä fysioterapeutin toimesta että kuntouttavalla hoito-ja hoivatyöllä arjen eri toimissa. Asiakkaalle tehdään toimintakyvyn kartoitus sekä kuntoutus- ja hoitosuunnitelma.

Kun kuntoutus alkaa edistyä, ryhdytään suunnittelemaan kotiuttamista. Silloin sovitaan hoitoneuvottelu asiakkaan ja omaisten kanssa ja otetaan yhteys yhteistyötahoihin. Niitä ovat tavallisimmin kotihoito ja yksityiset palvelujentuottajat. Jos kuntoutumista ei ala tapahtua niin paljoa, että asiakas voisi kotiutua, laaditaan hakemus joko kotihoidon asumisyksikköön tai tehostettuun palveluasumiseen, yhteistyössä asiakkaan ja omaisten kanssa.

Vuorohoidolla tuetaan omaishoitajien jaksamista. Useimmat asiakkaista käyvätkin säännöllisesti jaksoilla. Lisäksi on asiakkaita, jotka tarvitsevat satunnaisia vuorohoitoja, mm. omaishoitajan sairastamisen tai jonkin reissun vuoksi.

Päkintuvalla työskentelee motivoitunut henkilökunta, joka haluaa kehittää osaston toimintaa asiakkaiden parhaaksi ja oman ammattitaitonsa kehittämiseksi. Hoitajat ohjaavat viriketuokioita iltapäivisin. Ohjelmassa on erilaisia pelejä, leikkejä ja ulkoilua. Lisäksi maalaustuokioita ja musiikkihetkiä järjestetään aika ajoin. Päkintuvalla käy myös ulkopuolisia ohjelman esittäjiä eri seurakunnista ja yhdistyksistä.

Omavalvontasuunnitelma, Päkintupa 2022

Kuva Päkintulvalta

 

19.1.2022

Yhteystiedot

 

Antinniemi 8, 62500 Evijärvi

Hoitajat p. 040 580 7899