Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen on ympärivuorokautista, kodinomaista, turvallista ja lämminhenkistä hoivakotiasumista ikääntyville. Tehostetussa palveluasumisessa pyritään tukemaan asiakkaiden toimintakykyä, elämälaatua, turvallista arkea sekä mahdollistamaan ikäihmisten mielekäs ja omannäköinen elämä.

Tehostettu palveluasuminen tulee ajankohtaiseksi silloin, kun kotona asuminen ei onnistu enää omassa kodissa runsaidenkaan palvelujen turvin. Asiakkaan elämän loppuaika turvataan huolenpidolla ja kivuttomuuteen perustuvan asianmukaisen saattohoidon avulla.

Tehostettua palveluasumista järjestetään Kuntayhtymä Kaksineuvoisen omissa tehostetun asumispalvelun yksiköissä sekä palvelusetelillä yksityisissä asumispalveluyksiköissä.

Tehostetusta palveluasumisesta vastaa ikäihmisten palvelujohtaja puh. 050 371 7368

Yhteystiedot

Palvelukoordinaattori
Tiina Knuuttila-Puiras
040 351 6699