Ympärivuorokautinen hoiva

Ikäihmisten palveluissa järjestetään lyhytaikaista tehostettua palveluasumista vuorohoito- ja arviointiyksiköissä sekä pitkäaikaista tehostettua palveluasumista.

Tehostettuun palveluasumiseen hakeudutaan silloin, kun kotona asuminen ei ole enää mahdollista runsaidenkaan kotihoidon palvelujen turvin.

Jokaisen asiakkaan palvelutarve kartoitetaan yksilöllisesti. Asiakkaalle voidaan tehdä hakemus tehostettuun palveluasumiseen, mikäli myöntämisperusteet täyttyvät. Tehostettua palveluasumista myönnetään kokonaisarvioinnin ja asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan.

Palvelutarpeen arviointia voi tiedustella kotihoidon palveluesimiehiltä, jotka tekevät palvelutarpeen arvioimiseksi kotikäynnin. Kotikäynnillä arvioidaan asiakkaan toimintakyky laaja-alaisesti. Mikäli tehostetun palveluasumisen kriteerit täyttyvät, palveluesimies täyttää hakemuksen yhdessä asiakkaan ja tämän omaisten kanssa.

Hakemusta ei voi tulostaa itse verkkosivuiltamme, vaan hakuprosessi käynnistyy aina kotihoidon suorittamalla arviointikäynnillä.

Kotihoidon yhteystiedot

Asumispalveluiden sisältö, kriteerit ja prosessi

Yhteystiedot

Palvelukoordinaattori
Tiina Knuuttila-Puiras
040 183 4974

Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksiköt