Kuljetuspalvelut

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut

Kuljetuspalvelujen tavoitteena on edistää ja ylläpitää kuljetuspalvelua saavan henkilön toimintamahdollisuuksia. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on avohuollon kotona selviytymistä tukeva palvelu.

Yli 65-vuotiaiden osalta kuljetuspalvelupäätökset tehdään ikäihmisten asiakasohjausyksikössä, alle 65-vuotiaiden osalta vammaispalvelujen sosiaalityössä.

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) § 23 mukainen kuljetuspalvelu on harkinnanvaraista toimintaa ja kuljetuspalveluja myönnetään käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Palveluliikenne on aina ensisijainen vaihtoehto. Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja voidaan myöntää asioimismatkoihin. Matkoja myönnetään enintään kahdeksan yhdensuuntaista matkaa kalenterikuukaudessa.

Asiakas maksaa omavastuun julkisen liikenteen taksan mukaisesti taksiautoilijalle. Autoilija veloittaa myös mahdollisen yli 30 minuuttia kestävän odotusajan kustannukset.

Myönnetyt matkat ovat aina kuukausikohtaisia eikä käyttämättömiä matkoja voida siirtää seuraavalle kuukaudelle.

Päätöksen tekee asiakasohjauksen palvelupäällikkö. Päätökset tehdään määräajaksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa tulo- ja varallisuustiedot.

Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisperusteet löydät täältä.

Kuljetuspalveluhakemuksen löydät täältä.

 

Päivitetty 14.7.2021

Yhteystiedot

Asiakasohjauksen palvelupäällikkö
Marita Neiro

050 561 7731