Säännöllinen ja tilapäinen kotihoito

Säännöllinen kotihoito

Kotihoidon palvelut kohdennetaan pääsääntöisesti paljon apua ja hoitoa kotona tarvitseville asiakkaille. Asiakkaan toimintakyky on alentunut merkittävästi iän, sairauden tai vammaisuuden vuoksi. Asiakkaan kotona asuminen ja/tai päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen edellyttää henkilökohtaista hoivaa ja huolenpitoa. Säännöllinen kotihoito tarkoittaa vähintään kerran viikossa toteutettavaa kotihoitoa ja se on määräaikaista tai toistaiseksi jatkuvaa. Säännöllisen kotihoidon asiakkaaksi tullaan asiakasohjausyksikön arvioinnin kautta. Säännöllisen kotihoidon maksu määräytyy bruttotulojen, perhekoon ja hoitoon tarvittavan ajan mukaan.

Säännöllisen kotihoidon asiakkailla on kotona kotihoitokansio. Kansiossa säilytetään mm. hoito- ja palvelusuunnitelma, lääkelistaa, omahoitajainfoa ja kotihoidon omaisten yhteystietoja. Pääsääntöisesti omahoitaja huolehtii kansion päivityksestä. Kotihoidon henkilöstö kirjaa hoitoon liittyvät toimenpiteet asiakaskäynneistä Lifecare-potilastietojärjestelmään, mikäli käynti poikkeaa laaditusta hoito- ja palvelusuunnitelmasta. Käyntitapahtumat kirjataan jokaisesta käynnistä. Ilta- ja viikonlopputyössä turvataan asiakkaan perushoito ja tehdään vain välttämättömät hoitotoimenpiteet. Läheisten tulee ilmoittaa etukäteen kotihoidon henkilöstölle, jos he vierailevat asiakkaan luona ja lupaavat hoitaa hänet vierailun ajan.

Tilapäinen kotihoito

Tilapäinen kotihoito tarkoittaa harvemmin kuin kerran viikossa tapahtuvaa kotihoidon palvelua. Tilapäinen kotihoito on määräaikainen palvelu. Tilapäisestä kotihoidosta peritään kertamaksu. Tilapäisen kotihoidon palveluita ovat esimerkiksi ompeleiden poisto, verikokeiden otto ja lääkeinjektioiden antaminen.

Yhteystiedot

Asiakasohjaajat