Maksut tehostetusta palveluasumisesta palvelusetelillä

Kun asiakkaalle on myönnetty palveluseteli, hänelle määritellään kustannusten omavastuuosuus. Omavastuuosuuden hoitomaksu määritetään asiakkaalle samoin asiakasmaksulaissa määritellyin perustein kuin kuntayhtymän omassa tehostetussa palveluasumisessa, mutta palvelusetelipalveluissa tulee asiakkaan maksettavaksi hoitomaksun lisäksi palveluntuottajan hoitopäivähinnan ja palvelusetelin välinen erotus, mikäli hoitopäivän hinta on palvelusetelin arvoa korkeampi.

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli on tulosidonnainen palveluseteli, jonka arvo määritellään asiakkaan maksukyvyn perusteella. Asiakkaan omavastuu määritellään vähentämällä asiakkaan nettotuloista asiakasmaksulain määrittelemät vähennykset. Omavastuu on kuukaudessa 85 % asiakkaan vähennyksen jälkeen jäävistä tuloista. Jos puolisoista suurempi tuloinen siirtyy hoitoon tehostettuun palveluasumiseen, tuloina otetaan huomioon puolisojen yhteenlasketut nettokuukausitulot. Tällöin omavastuu on 42,5 % tuloista. Jos kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, asiakkaan omavastuuosuus määräytyy omien tulojen perusteella.

Hoitopäivän omavastuuosuus saadaan jakamalla kuukausittainen omavastuuosuus päivien määrällä. Palveluseteli kattaa asiakkaan hoidon, ateriat, siivouspalvelut, pyykkihuollon sekä turvapalvelut. Asiakas maksaa vuokran erikseen itse.

Asiakkaille jäävä minimikäyttövara on kulloinkin voimassa oleva minimikäyttövara (1.1.2022 alkaen 167 €/vrk). Palveluseteliasiakas maksaa itse käyttövaroistaan tai säästöistään kuntayhtymän tarjoaman palvelusetelin arvon ja yksityisen palveluseteliyrittäjän välisen vuorokausihinnan erotuksen. Tällöin käyttövara ei välttämättä toteudu. Asiakkaan omavastuuosuutta voidaan kuitenkin kohtuullistaa, mikäli asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulo vaarantuu.

Vuonna 2022 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen palvelusetelin arvo on 126 €/vrk.

 

Omaishoidon lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseen tarkoitetun palvelusetelin maksut

Omaishoidon lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseen tarkoitettu palveluseteli on omaishoidon lakisääteisten vapaapäivien osalta tasasuuruinen. Näiden päivien osalta asiakkaalta peritään omavastuuna omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien, kulloinkin voimassa oleva, lakisääteinen hoitopäivän hinta.

Jos asiakas on hoidossa lyhytaikaisen tehostetun palveluasumisen jaksolla omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien lisäksi, näiden päivien osalta asiakas maksaa omavastuuosuutena kulloinkin voimassa olevan lyhytaikaisen tehostetun palveluasumisen hoitopäivän hinnan. Tämä lisäksi asiakas maksaa mahdollisen palvelujen tuottajan määrittelemän vuorohoitopäivän hinnan ja Kuntayhtymä Kaksineuvoisen palvelusetelin välisen erotuksen, mikäli hoitopäivän hinta yksikössä on kuntayhtymän palvelusetelin arvoa korkeampi.

Lisätietoa tehostetun palveluasumisen ja vuorohoidon palvelusetelistä löydät sivun oikean reunan linkistä.

 

 

19.1.2022