Maksut tehostetusta palveluasumisesta palvelusetelillä

Kun asiakkaalle on myönnetty palveluseteli, hänelle määritellään kustannusten omavastuuosuus.

Omavastuuosuus määritetään asiakkaalle samoin perustein kuin kuntayhtymän omassa tehostetussa palveluasumisessa, mutta palvelusetelipalveluissa tulee asiakkaan maksettavaksi hoitopäivähinnan ja palvelusetelin välinen erotus.

Omavastuuosuus lasketaan seuraavasti:

Asiakkaan nettotuloista vähennetään valitun palveluseteliyrittäjän perimä vuokra sekä ateriamaksu. Jäljelle jäävästä tulosta 70 % muodostaa asiakkaan hoitomaksun, tässä vaiheessa asiakkaalle jää vähintään 180 € käyttövaraksi. Mikäli palveluntuottajan hinta on suurempi kuin kuntayhtymän määrittelemä palvelusetelin arvo (116 €/vrk), asiakas maksaa tämän erotuksen omista käyttövaroistaan tai säästöistään. Tällöin 180 €:n käyttövara ei välttämättä toteudu.

Lisätietoa tehostetun palveluasumisen ja vuorohoidon palvelusetelistä löydät sivun oikean reunan linkistä.