Perhehoidon maksut ja toimintamuodot

Lyhytaikaisesta perhehoidosta asiakasmaksu peritään toteutuneilta perhehoidon päiviltä. Lyhytaikaisen perhehoidon asiakasmaksu on 25,50 €/päivä.

Lyhytaikaiseen perhehoitoon tulopäivä ja perhehoidosta lähtöpäivä katsotaan perhehoitopäiviksi.

Jatkuvassa ja lyhytaikaisessa osavuorokautisessa perhehoidossa asiakkaalta peritään 18,25 €/päivä.

Asiakkaan kodissa tapahtuvan perhehoidon asiakasmaksu (eli kiertävän perhehoitajan kotikäynnit ):

Asiakkaan kodissa tapahtuvasta lyhytaikaisesta perhehoidosta peritään 12 €/päivä, jos hoitoaika on alle 3 h/päivä. Jos hoitoaika on yli 3 h, mutta alle 6 h peritään 15 €/päivä. Jos hoitoaika on yli 6 h/päivä, peritään 18 €/päivä.

Mikäli asiakkaan kodissa tapahtuvan perhehoidon perusteena on omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi järjestettävä palvelu, peritään asiakkaalta Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/ 734 § 6 b määritelty asiakasmaksu (11.60€).

18.1.2022

Yhteystiedot