Kuka voi saada omaishoidontukea?

Hoitopalkkio ja päätösprosessi

Omaishoidon tuki sisältää aina rahana suoritettavan hoitopalkkion. Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Hoitopalkkio on 1.1.2022 lukien vähintään 423,61 euroa kuukaudessa. Valtakunnalliset hoitopalkkioiden määrät tarkistetaan kalenterivuosittain.

Hoitopalkkio suoritetaan omaishoitajalle. Hoitopalkkio on veronalaista tuloa, josta suoritetaan ennakonpidätys.

Omaishoitajat eivät ole työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa sopimuksen tehneeseen kuntaan tai kuntayhtymään, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan. Omaishoitajien eläketurvasta säädetään kunnallisessa eläkelaissa.

Omaishoidon tuesta laaditaan hoitajan ja kunnan/kuntayhtymän välillä sopimus, joka sisältää tiedot hoitopalkkion määrästa ja maksutavasta, hoitajan oikeudesta lakisääteiseen vapaaseen sekä hoitajan muiden vapaapäivien ja virkistysvapaiden järjestämisestä sekä hoitopalkkion maksamisesta hoidon keskeytyessä hoitajasta johtuvasta syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä.

Omaishoidon tuesta laaditaan hoidettavalle hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä hoidettavan, omaishoitajan sekä kuntayhtymän työntekijän kanssa. Hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelma sisältää tiedot myös omaishoitajan hoitotehtävää tukevista sosiaalipalveuista. Hoito- ja palvelusuunnitelma liitetään omaishoitosopimukseen.

Omaishoidontuen myöntämisperusteet löydät täältä.

Viimeksi muokattu 7.1.2021 / Sivu päivitetty 7.6.2019

Yhteystiedot

Lisätietoja ja hakemusten palautus:

 

Alahärmä ja Ylihärmä
Asiakasohjaus
044 483 4530

Alahärmän hyvinvointiasema, Kanttorintie 5, 62300 Härmä

 

Kauhava
Asiakasohjaus
040 670 2252

Perusturvatoimisto, Kauppapassi 3, 62200 Kauhava

 

Kortesjärvi ja Evijärvi
Asiakasohjaus
040 160 4515

Perusturvatoimisto, Kauppapassi 3, 62200 Kauhava