Omaishoidon tuki

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoidontuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoitopalkkiosta, tarvittavista palveluista hoidettavalle sekä omaishoitajan tukemisesta.

Omaishoitajalla tarkoitetaan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen.

Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta/kuntayhtymä. Omaishoidon tuki on osa sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta. Kunta/kuntayhtymä päättää, missä laajuudessa se järjestää omaishoidon tukea ja kuinka paljon se osoittaa talousarviossa voimavaroja hoitopalkkoihin ja palveluihin.

Omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) säädetään tuen myöntämisedellytyksistä, alimpien hoitopalkkioiden määristä, omaishoidon tukena annettavista palveluista, omaishoitajan vapaasta, hoito- ja palvelusuunnitelmasta sekä omaishoitosopimuksesta. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet päättää kunta säännösten sallimissa rajoissa. Omaishoidontukea ei makseta takautuvasti.

Lue lisää:

omaishoidontuen prosessi

omaishoidon tukitoimet

Tutustu myös:

Järviseudun Omaishoitajat ry

Järviseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry toimii Alajärven, Evijärven, Lappajärven, Soinin ja Vimpelin alueella ja toimii paikallisyhdistyksenä valtakunnallisessa Omaishoitaja ja Läheiset -liitossa. Yhdistys tukee omaishoitajia, kehittää omaishoitajille ja heidän hoidettavilleen suunnattuja palveluja ja tukitoimia sekä neuvoo ja ohjaa jäseniään kaikissa omaishoitoon liittyvissä asioissa. Lisäksi yhdistys järjestää OmaisOiva-toimintaa.

www.tietoaomaishoitajille.fi

Lakeuden Omaishoitajat ry

Lakeuden Omaishoitajat ry on yksi valtakunnallisen liiton paikallisyhdistyksistä. Yhdistyksen toiminta-alueena on Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kurikka, Lapua ja Seinäjoki. Vapaaehtoistyhön perustuvan perusyhdistystoiminnan lisäksi yhdistys on hallinnoinut useita Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamia omaishoidon kehittämisprojekteja.

www.lakeudenomaishoitajat.fi

Päivitetty 31.3.2021

Yhteystiedot