Ohjaus ja neuvonta

Asiakasohjausyksikkö antaa ohjausta ja neuvontaa ikäihmisten asioissa.

Soita ja kysy meiltä!

Neuvonta ja ohjaus

ma─pe klo 9─11 ja klo 12─14

puh. 040 183 4974

Ikäihmisten asiakasohjausyksikössä annetaan ohjausta ja neuvontaa niin asiakkaille, omaisille kuin yhteistyötahoillekin.

Lisäksi tehdään palvelutarpeen arviointeja aina varhaisen vaiheen palveluista lähtien. Palvelutarpeen arvioinnilla tarkoitetaan asiakkaan nykyisen elämäntilanteen selvittelyä. Tarvittaessa etsitään tukimuotoja kotona asumisen tueksi.

Asiakkaan ollessa palvelujen piirissä toteutetaan palvelujen koordinointia sekä asiakastilanteiden yksilöllistä seurantaa.

Asiakasohjaajamme järjestävät hyvinvointipäiviä 75-vuotiaille tai 75 vuotta täyttäville. Tapauskohtaisesti tehdään yksilöllisiä kotikäyntejä.

Meidän puoleemme voit kääntyä myös omaishoitoa koskevissa asioissa, ja koko omaishoidon tiimimme on tärkeää työtä tekevien omaishoitajien tukena.

Teemme omaishoidontuen arviointi- ja seurantakäyntejä asiakkaan kotona, järjestämme omaishoitajien valmennusta sekä vastaamme omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastuksista.

 

Päivitetty 15.6.2022

Yhteystiedot

 

Teemme paljon kotikäyntejä, jolloin puhelin on äänettömällä. Ellei puhelinnumerosi ole salainen, numero tallentuu puhelimiimme, kun soitat meille. Pyrimme soittamaan takaisin mahdollisimman pian.