Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelujen tavoitteena edistää ikäihmisten mielekästä elämää, ylläpitää ikäihmisten toimintakykyä ja tukea ikäihmisten turvallista asumista omassa kodissa mahdollisimman pitkään.

Asiakasohjausyksikön työntekijöiltä ohjausta ja neuvontaa ikäihmisten palveluista saavat niin ikäihmiset, heidän läheisensä kuin yhteistyötahotkin. Asiakasohjauksesta tehdään myös ikäihmisille palvelutarpeenarviointeja, joiden perusteella asiakkaille voidaan myöntää palveluja heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaan.

Ikäihmisten palveluista saat apua, kun tarvitset:

  • ennaltaehkäiseviä palveluja ja tukea toimintakyvyn heikentyessä
  • tukea kotona asumiseen ja kuntoutumiseen
  • omaishoidontukea läheisesi hoitamiseen
  • ikäihmisten perhehoidon palveluja

 

sekä silloin, kun

  • läheisesi tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa asumispalveluyksikössä.

 

31.5.2021