Toimielimet

Kuntayhtymän toimielimiä ovat yhtymähallitus, yksilöjaosto ja tarkastuslautakunta. Yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta. Kuntayhtymän palvelut on jaettu tulosalueisiin, tulosyksiköihin ja tehtäviin. Operatiivisena johtajana toimii kuntayhtymän johtaja.

Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa edustaa yhtymähallitus, jossa on kaksitoista jäsentä. Jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsevat toimikaudekseen kerrallaan kuntayhtymän yhtymähallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kauhavan kaupunki valitsee yhtymähallitukseen kahdeksan jäsentä ja Evijärven kunta neljä jäsentä.

Yksilöjaosto toimii sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä tarkoitettuna monijäsenisenä toimielimenä, jonka tehtävänä on yksilön oikeusturvan takaaminen. Yksilöjaoston muodostaa yhtymähallituksen valitsemat viisi jäsentä.

Kuntayhtymän hallinnon ja talouden ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunnan muodostaa jäsenkuntien kunnanvaltuustojen valitsemat kuusi jäsentä. Kauhavan kaupunki valitsee neljä jäsentä ja Evijärven kunta kaksi jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet.

 

Sidonnaisuudet