Henkilöstö

Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa työskentelee erilaisissa työ- ja virkasuhteissa noin 700 henkilöä.

Henkilöstön osaamista ja työssä jaksamista tuetaan aktiivisella henkilöstöpolitiikalla, johon kuuluvat johtaminen, tiedottaminen, perehdytys, täydennyskoulutus ja muu koulutus sekä työnohjaus.

Työhyvinvoinnin tukemiseksi kuntayhtymässä on käytössä liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietu ePassi.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Kunnat ja kuntayhtymät ovat velvollisia laatimaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelman kuntien yhteistoimintalain mukaisesti.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2021

Henkilöstökertomus

Henkilöstökertomus 2020

16.4.2021