Kaksineuvoinen

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on vuonna 2009 perustettu perusturvan sosiaali- ja terveyspalvelut tarjoava kuntayhtymä. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Kauhavan kaupunki ja Evijärven kunta. Yhteistoiminta-alueella asuu noin 18 000 asukasta.

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tavoitteena on tarjota jäsenkuntiensa asukkaille laadukkaat perusturvapalvelut sekä ylläpitää ja edistää yksilön terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia. Kuntayhtymässä työskentelee erilaisissa työ- ja virkasuhteissa noin 700 henkilöä.

Hyvinvointiasemia on viisi ja ne toimivat Alahärmässä, Ylihärmässä, Kauhavalla, Kortesjärvellä ja Evijärvellä. Vuodeosasto sijaitsee Kauhavalla. Perusturvatoimisto sijaitsee Kauhavalla ja tarjoaa kuntalaisille asiakkaiden tarpeiden mukaan palveluita pitäjissä. Ikäihmisten palveluita tarjotaan asiakkaille koko kuntayhtymän alueella.

Kuntayhtymässä ylintä päätäntävaltaa käyttää 12-jäseninen yhtymähallitus. Yhtymähallituksen jaostona toimii 5-jäseninen yksilöjaosto.

Kuntayhtymän nimen tausta

Kaksineuvoisella tarkoitetaan Etelä-Pohjanmaalla puukkovarustusta, joka sisältää normaalikokoisen ja pienen puukon.

Nimi kuvaa kuntayhtymän alueeseen kuuluvia molempia seutukuntia (Härmänmaa ja Järviseutu), kuntayhtymän kahta päätoimialaa (sosiaali- ja terveydenhuolto) sekä kuntayhtymän palveluissa tehtävää monipuolista ohjaus- ja neuvontatyötä.

16.4.2021