Potilas- ja sosiaaliasiamiehet

Potilasasiamies

Potilaan oikeudet

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992, 10§) koskee terveydenhuoltoa sekä sosiaalihuollon laitoksissa annettavia terveydenhuollon palveluja.

Potilasasiamies neuvoo potilasta, lähioimaista tai hänen laillista edustajaansa esimerkiksi tiedonsaantia ja itsemääräämisoikeutta koskevissa kysymyksissä.

Potilaan ollessa tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun ensisijainen yhteydenottopaikka on hoitanut yksikkö, jossa asiasta tulee keskustella. Jos potilas kaipaa ohjausta kirjallisen muistutuksen, kantelun tai potilasvahinkoilmoituksen teossa tai on muuten epätietoinen valitusmahdollisuuksistaan, hän voi ottaa yhteyttä potilasasiamieheen.

Potilasasiamiehellä ei ole päätäntävaltaa, vaan rooli on ohjaava ja avustava. Palvelu on maksuton.

Ohjeen muistutuksen tekemiseksi Kuntayhtymä Kaksineuvoisen terveyden- ja sairaanhoidon palveluista löydät täältä (Terveyspalvelut-alaotsikon alla).

Saman linkin takaa löydät myös muistutuksen laatimiseksi tarvittavan lomakkeen.

Lisätietoja:

Potilasasiamiehen puhelinaika keskiviikkoisin klo 8.00 – 10.00 puh. 040 184 7814

Voit olla yhteydessä potilasasiamieheen myös Hyvis.fi -sivuston kautta. Tunnistautuminen tapahtuu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on tuottaa asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) mukaista sosiaaliasiamiestoimintaa Etelä-Pohjanmaalla.
Seinäjoen kaupungin sosiaaliasiamiehen tehtäviä hoidetaan Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy/SONet BOTNIAn toimesta.

1.1.2001 voimaan tulleen sosiaalihuollon asiakaslain mukaan kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Kahdella tai useammalla kunnalla voi olla yhteinen sosiaaliasiamies.

Toiminta-alue: Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Jalasjärvi, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Lappajärvi, Seinäjoki, Soini, Teuva, Töysä, Vimpeli ja Ähtäri.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on:

  • Neuvoa asiakasta asiakaslain soveltamiseen  liittyvissä kysymyksissä
  • Avustaa asiakasta kohteluun liittyvän muistutuksen teossa
  • Tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • Toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi
  • Seurata asiakkaiden oikeuksien kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys kunnanhallitukselle

Sosiaaliasiamiehellä ei ole itsenäistä toimivaltaa sosiaalihuollon asioissa. Hän ei tee päätöksiä, eikä voi muuttaa kunnan viranhaltijan tekemiä päätöksiä.
Tehtäviin ei myöskään kuulu sosiaalivakuutukseen liittyvät asiat (esim. Kelan etuudet).

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot

Taina Holappa, puh. 040 830 2020

puhelinajat:
ti klo 12-13
ke klo 8.30-10

Puhelinaikojen ulkopuolella numeroon voi jättää soittopyynnön!

sosiaaliasiamies(at)seamk.fi

Päivitetty 15.10.2021