Potilas- ja sosiaaliasiamiehet

Potilasasiamies

Laki potilaan asemasta ja oikeudesta edellyttää, että jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä on nimetty potilasasiamies.

Potilasasiamiehen tehtävänä on:

 1. neuvoa potilaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa;
 2. neuvoa ja tarvittaessa avustaa potilasta potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa;
 3. tiedottaa potilaan oikeuksista
 4. toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Potilasasiamieheen voi ottaa yhteyttä, jos asia koskee esim.:

 • hoitoon pääsyä tai joutumista
 • ongelmia tiedonsaannissa
 • potilasasiakirjassa olevan tiedon korjaamista
 • potilas- tai lääkevahinkoepäilyä
 • rekisteritietojen tarkastusta
 • tietosuojaa
 • tyytymättömyyttä hoitoon tai kohteluun.

Potilasasiamieheen saa yhteyden puhelimitse puhelinaikoina. Käynnistä tulee sopia etukäteen potilasasiamiehen kanssa.

Potilasasiamiehen palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Elina Puputti, potilasasiamies, YTM

Marjo-Riitta Kujala, potilasasiamies, YTM

Puhelinajat: Maanantaisin klo 12.30–13.30 sekä tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 8.30–10.00, puh. 06 415 4111 (vaihde)

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on tuottaa asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) mukaista sosiaaliasiamiestoimintaa Etelä-Pohjanmaalla.
Seinäjoen kaupungin sosiaaliasiamiehen tehtäviä hoidetaan Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy/SONet BOTNIAn toimesta.

1.1.2001 voimaan tulleen sosiaalihuollon asiakaslain mukaan kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Kahdella tai useammalla kunnalla voi olla yhteinen sosiaaliasiamies.

Toiminta-alue: Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Jalasjärvi, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Lappajärvi, Seinäjoki, Soini, Teuva, Töysä, Vimpeli ja Ähtäri.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on:

 • Neuvoa asiakasta asiakaslain soveltamiseen  liittyvissä kysymyksissä
 • Avustaa asiakasta kohteluun liittyvän muistutuksen teossa
 • Tiedottaa asiakkaan oikeuksista
 • Toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi
 • Seurata asiakkaiden oikeuksien kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys kunnanhallitukselle

Sosiaaliasiamiehellä ei ole itsenäistä toimivaltaa sosiaalihuollon asioissa. Hän ei tee päätöksiä, eikä voi muuttaa kunnan viranhaltijan tekemiä päätöksiä.
Tehtäviin ei myöskään kuulu sosiaalivakuutukseen liittyvät asiat (esim. Kelan etuudet).

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot

Taina Holappa, puh. 040 830 2020

puhelinajat:
ti klo 12-13
ke klo 8.30-10

Puhelinaikojen ulkopuolella numeroon voi jättää soittopyynnön!

sosiaaliasiamies(at)seamk.fi

Päivitetty 13.1.2023