Lomakkeet

Sosiaalipalveluja koskevat lomakkeet

Vammaispalveluhakemus

Vammaispalveluhakemuksen lomakkeella voit hakea mm. palveluasumista, asunnonmuutostöitä ja asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita, henkilökohtaista apua sekä työ- ja päivätoimintaa.

Valtakirja vammaispalveluihin

Kuljetuspalveluhakemus

Kuljetuspalvelun erillisoikeuksien hakemus

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemus

Omaishoidontukihakemus

Sopimus kuntouttavasta työtoiminnasta

Kuntouttavan työtoiminnan palautelomake (työnantaja)

Kuntouttavan työtoiminnan palautelomake (kuntoutuja)

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä (alle 65-vuotiaiden osalta)

Lastensuojeluilmoitus

Varallisuusselvitys elatusavun määrittämiseksi

Asumis- ja oleskeluselvitys

Ikäihmisten palveluja koskevat lomakkeet

Omaishoidontukihakemus

Ilmoituslomake sijaishoidosta

Omaishoidon sijaishoidon toimeksiantosopimus

Asiakasmaksun harkinnanvarainen alentaminen tai vapauttaminen

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä, yli 65-vuotias

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus

Terveyspalveluja koskevat lomakkeet

Omahoitolomake

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus

HUOM! Ennen muistutuksen laatimista tutustu tarkemmin: Ohje muistutuksen tekemiseksi

Terveysaseman vaihto

Potilaan suostumus potilastietojen antamiseen sivulliselle

Asiakasmaksun harkinnanvarainen alentaminen tai vapauttaminen

Lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmä, loppupalautteen liite

Henkilötietolain mukaisia oikeuksia koskevat lomakkeet

Lokitietojen tarkastuspyyntö

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus

Tiedon korjaamisvaatimus 2022

Sosiaalihuollon asiakastietojen tarkastuspyyntö

Asianosaisen tiedonsaantioikeutta koskeva pyyntö

Asianosaisen tiedonsaantioikeutta koskeva pyyntö 2022, terveyspalvelut

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus

Rekisteritietojen tarkastuslomake

 

Jos et löydä tarvitsemaasi lomaketta, ota yhteyttä johdon sihteeri Anne Rasivirta-Kivimäki (puh. 040 502 2188, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi).

 

20.10.2022