Kuntayhtymän hyväksymät tukipalvelujen tuottajat

Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen myynti voi olla arvonlisäverotonta, jos palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle (jonka toimintakyky on alentunut esimerkiksi iän tai sairauden takia) sosiaalihuoltopalveluina. Asiakaskohtaista sosiaaliviranomaisen päätöstä ei tarvita, mutta seuraavien edellytyksien on täytyttävä:

  • Yksityinen palveluntuottaja on tehnyt ilmoituksen Kuntayhtymä Kaksineuvoisen ikäihmisten palvelujohtajalle.
  • Palveluntuottaja on tehnyt yhdessä asiakkaan kanssa sekä palvelusuunnitelman että -sopimuksen.
  • Palveluntuottajalla on vastuuhenkilö, joka vastaa palveluiden laadusta.
  • Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma.

Palveluntuottajat hyväksyy ja palveluntuottajarekisteriä pitää yllä Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa ikäihmisten palvelujohtaja. Palveluntuottajat ovat velvollisia itse ilmoittamaan kirjallisesti (sähköpostitse) toiminnassaan tapahtuvista muutoksista.

Asiakkaalla on oikeus arvonlisäverottoman tukipalvelun lisäksi saada palvelujen ostosta verotuksessa kotitalousvähennys.

Arvonlisäverottomat tukipalvelujen tuottajat

21.10.2022