Hoitotakuu, hoidon saatavuus ja odotusajat

Hoidon saatavuus perusterveydenhuollossa

Laki hoitotakuusta koskee ei-kiireellistä hoitoa ja on tullut voimaan 1.3.2005. Lain mukaan asiakkaan on saatava puhelinyhteys virka-aikana terveyskeskukseen välittömästi. Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta. Asiakkaan tulee päästä lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti perusteltuun hoitoon kolmen kuukauden kuluessa yhteydenotosta. Uusien oireettomien asiakkaiden hammaslääketieteellinen tutkimus on toteutettava kuuden kuukauden kuluessa yhteydenotosta.

Hoidon saatavuus Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa:

Hoidon saatavuus lääkärin vastaanotolla (tilanne maaliskuussa 2022):

  • kiireetön hoito 34 päivää
  • kiireelliseen hoitoon samana päivänä

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa (tilanne maaliskuussa 2022):

  • kiireetön hoito 21 päivää
  • kiireelliseen hoitoon samana päivänä

 

Odotusajat Kuntayhtymä Kaksineuvoisen sosiaalipalveluissa

Laki Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista tuli voimaan 1.7.2013. Lain 26 § mukaan kunnan on julkaistava vähintään puolen vuoden välein tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Ikäihmisten palvelut (tilanne 27.6.2022):

  • Palvelutarpeen selvittäminen: 0-7 vrk
  • Kotihoitopalvelut: 0-7 vrk
  • Omaishoidontuki: 0-2 kk
  • Ympärivuorokautiset asumispalvelut: 0-3 kk

Lapsi- ja perhepalvelut (tilanne 27.6.2022)

  • Palvelutarpeen selvittäminen: 0-7 vrk