Asiakastyytyväisyys

75-vuotiaiden hyvinvointipäivien palautteiden koonti 2019

Koko Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella ikäihmisten asiakasohjausyksiköstä postitettiin keväällä 2019, 180 kpl 75-vuotiaiden hyvinvointikyselyä psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen tilanteen kartoittamiseksi vuonna 1944 syntyneille henkilöille. Hyvinvointikyselyssä 75-vuotiailta tiedusteltiin halukkuutta osallistua syksyllä järjestettäviin hyvinvointipäiviin. Lähetetyistä kyselyistä palautui 132 kpl.

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella 75-vuotiaiden hyvinvointipäivät toteutettiin syksyllä 2019, päiviä järjestettiin yhteensä 21 (Kauhava 17, Evijärvi 4). Ryhmiin osallistui 100 henkilöä (Kauhava 80, Evijärvi 20).

Hyvinvointipäivässä terveydenhoitajan vastaanotolla haastateltiin ja tutkittiin asiakkaan terveydentilaa, asiakasohjaajan vastaanotolla kartoitettiin sosiaalista tilannetta ja tarvittaessa annettiin ohjausta sosiaaliasioissa esim. tuki-, palvelu- ja etuusasiat. Fysioterapeutin vastaanotolla tutkittiin ja arvioitiin fyysistä toimintakykyä, haastateltiin liikuntatottumuksista sekä annettiin ohjausta ja neuvontaa liikkumiseen. Muistihoitajan vastaanotolla kartoitettiin muistin tilaa muistitestillä sekä haastattelemalla asiakasta. Myös mielentilaa arvioitiin myöhäisiän depressioseulalla. Jos joissakin näistä tutkimuksista nousi esiin tarpeita, tarvittaessa annettiin asiakkaalle jatkoaikoja, selviteltiin asioita pidemmälle ja ohjattiin eteenpäin tarvittavaan hoitoon tai palveluun. Päivän lopuksi oli vielä luento terveellisestä ruokavaliosta ja elintavoista sekä fysioterapeutin ohjaama jumppahetki.

Hyvinvointipäivän päätteeksi pyydettiin palaute. Palautekyselyn palautti 86 henkilöä (Kauhava 66 ja Evijärvi 20). Kaikista palautteista käy ilmi, että 75-vuotiaiden hyvinvointipäivät ovat onnistuneet hyvin ja olleet mielenkiintoisia. Hyödyllistä tietoa ja neuvontaa ovat kaikki kokeneet saaneensa. Negatiivista palautetta ei tullut, jotain rakentavaa kehitysideaa tuli muttei moittimista.