Asiakastyytyväisyys

 

Terveyspalveluissa toteutetun tehopalauteviikon tulokset 

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen terveyspalveluissa toteutettiin toukokuun lopussa 2021 asiakaspalautteen tehokysely avosairaanhoidon, avoterveydenhuollon, fysioterapian, sairaalaosaston ja suun terveydenhuollon asiakkaille. Kyselyyn oli mahdollista vastata sähköisesti QPro-palautejärjestelmän avulla ja paperiversiona yksiköissä. Palautteita saatiin tuolla viikolla yhteensä 69 kpl. Qpro-palautejärjestelmän lomakkeessa kysyttiin, suosittelisiko asiakas yksikköä hoito-/asiointipaikaksi, kokemusta saadusta hoidosta/palvelusta, kohtelusta, hoitokokemuksesta sekä kokonaisarviointia. Lisäksi palautelomakkeessa oli mahdollisuus avoimen sanallisen palautteen antamiseen ehdotuksista kehittämistoimista sekä antaa sanallisesti kiitoksia tai moitittavaa.

Yhteenvetona voitiin todeta, että terveyspalveluihin oltiin erittäin tyytyväisiä. Positiivista palautetta annettiin ammattitaitoisesta ja mukavasta henkilökunnastamme, asiakkaiden mukaan ottamisesta hoidon suunnittelussa, asioihin perehtymisestä sekä kaikin puolin palvelusta. Negatiivista palautetta annettiin drive in -pisteen näkösuojan puuttumisesta, verkkosivuista, liian aikaiselta tuntuneesta kotiutuksesta, päivystävän lääkärin kielitaidosta sekä äänieristyksestä tiloissamme. Saadun palautteen perusteella on jo tehty korjaavia toimenpiteitä.

 

Ikäihmisten palvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen ikäihmisten palveluissa toteutettiin kesäkuun alussa 2021 asiakastyytyväisyyskysely kotihoidon, tehostetun palveluasumisen sekä vuorohoito- ja arviointiyksikköjen asiakkaille/omaisille. Kysely toteutettiin paperilomakkein, jotka postitettiin asiakkaille tai heidän omaisilleen. Kotihoidon asiakastyytyväisyyskyselyyn tuli vastauksia 159 kpl, jolloin kyselyn vastausprosentti oli 43 %, tehostetun palveluasumisen asiakastyytyväisyyskyselyyn 55 kpl, vastausprosentin ollessa 44 % ja vuorohoito- ja arviointiyksikköjen kyselyyn 21 kpl.

Kyselyssä vastaajat arvioivat palvelua asteikolla 1 (olen täysin eri mieltä) – 4 (olen täysin samaa mieltä). Kyselyn tulosten mukaan vastaajat olivat ikäihmisten palveluihin tyytyväisiä. Kaikissa palveluissa vastaajat olivat arvioineet palvelut vaihtoehtojen 3–4 välille. Eniten kehitettävää koettiin olevan kaikkien kyselyjen osalta kysymyksessä ”onko henkilöstöllä aikaa keskustella kanssasi”. Muutenkin vastaajat kantoivat huolta henkilöstön suuresta työtaakasta. Tulosten mukaan läheiset olivat hieman tyytyväisempiä palveluihin, kuin asiakkaat. Kyselyn tuloksia verrattiin aikaisempaan vuonna 2O19 tehdyn kyselyn tuloksiin ja tulokset olivat saman suuntaiset kummassakin kyselyssä.