Terveyskeskusmaksut

 • Lääkärin vastaanottokäynti: 20,90 €/käyntikerta, enintään 3 kertaa kalenterivuodessa. Ei peritä alle 18-vuotiailta eikä rintamatunnuksen omaavilta sotaveteraaneilta ja rintamanaisilta.
 • Kiirevastaanoton maksu: 28,70 €, joka peritään viikonloppuisin ja arkipyhisin klo 10 – 18. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta.

 

 • Lääkärintodistus:
  • Ajokortin saamiseksi tarvittava lääkärintodistus maksaa enintään 61,80 euroa.
  • Muut lääkärintodistukset maksavat enintään 51,50 euroa.
  • Maksua ei peritä, kun todistus liittyy hoidon tai kuntoutuksen tai lääkekorvauksen saamiseen.
  • Maksua ei peritä sairauslomatodistuksesta työnantajalle (lyhyet sairauslomat).

 

 • Lyhytaikainen laitoshoito (sairaalassa): 49,60 € hoitopäivältä. Maksukaton (692 €) ylittymisen jälkeen 22,80 €/hoitopäivä. Alle 18-vuotiailta peritään hoitomaksu enintään 7 hoitopäivältä ja 22,80 €:n ylläpitomaksua ei peritä lainkaan.

 

 • Kotisairaala: 12,20 €, jos yksi käynti vuorokaudessa. 22,00 €/vrk, jos käyntejä on kaksi vuorokaudessa. 36,00 €/vrk, jos käyntejä on kolme tai enemmän vuorokaudessa.

 

 • Tilapäinen kotihoito (lääkärin kotikäynti): 18,90 €/käynti.

 

 • Tilapäinen kotihoito (muun kuin lääkärin käynti): enintään 12,00 €/käynti.

 

 • Jatkuva säännöllinen kotihoito: maksu määräytyy tulojen, käyntikertojen ja palvelun sisällön mukaan.

 

 • Fysioterapia: yksilökohtaisesta fysioterapiasta veloitetaan 11,60 €/hoitokerta. Kuntoneuvolakäynnit ja ryhmäkäynnit ovat ilmaisia.

 

 • Käyttämättä jääneestä, peruuttamattomasta  ajanvarauksesta peritään 51,50 €. Maksu voidaan periä, vaikka itse palvelu olisi maksuton.

 

 

25.1.2022