Terveyskeskusmaksut

  • Lääkärin vastaanottokäynti: 20,60 €/käyntikerta, enintään 3 kertaa kalenterivuodessa. Ei peritä alle 18-vuotiailta eikä rintamatunnuksen omaavilta sotaveteraaneilta ja rintamanaisilta.
  • Kiirevastaanoton maksu: 28,30 €, joka peritään viikonloppuisin ja arkipyhisin klo 10 – 18. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta.
  • Lyhytaikainen laitoshoito (sairaalassa): 48,90 € hoitopäivältä. Maksukaton (683 €) ylittymisen jälkeen 22,50 €/hoitopäivä. Alle 18-vuotiailta peritään hoitomaksu enintään 7 hoitopäivältä ja 22,50 €:n ylläpitomaksua ei peritä lainkaan.
  • Kotisairaala: 12,00 €, jos yksi käynti vuorokaudessa. 22,00 €/vrk, jos käyntejä on kaksi vuorokaudessa. 36,00 €/vrk, jos käyntejä on kolme tai enemmän vuorokaudessa.
  • Tilapäinen kotihoito (lääkärin kotikäynti): 18,90 €/käynti.
  • Tilapäinen kotihoito (muun kuin lääkärin käynti): enintään 12,00 €/käynti.
  • Jatkuva säännöllinen kotihoito: maksu määräytyy tulojen, käyntikertojen ja palvelun sisällön mukaan.
  • Fysioterapia: yksilökohtaisesta fysioterapiasta veloitetaan 11,40 €/hoitokerta. Kuntoneuvolakäynnit ja ryhmäkäynnit ovat ilmaisia.
  • Käyttämättä jääneestä, peruuttamattomasta  ajavarauksesta peritään 50,80 €. Maksu voidaan periä, vaikka itse palvelu olisi maksuton.

20.7.2021