Suun terveydenhuollon maksut

Suun terveydenhuollon maksut perustuvat asetuksiin sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista. Alle 18-vuotiaille hammashoito on maksutonta. Peruuttamatta jätetystä hammashoitoajasta peritään yli 15-vuotiailta 50,80 €.

Käynnin perusmaksu

 • suuhygienistin vastaanotolla 10,20 €
 • hammaslääkärin vastaanotolla 13,10 €
 • erikoishammaslääkärin vastaanotolla 19,20 €

Perusmaksun lisäksi peritään maksu tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä. Seuraavassa yleisimpien toimenpiteiden taksoja:

Tutkimukset:

 • tutkimukset käyntikerralla 8,40–37,50 €
 • hammasröntgenkuva 8,40 €
 • leukojen ja koko hampaiston röntgenkuva 18,90 €

Ehkäisevä hoito

 • ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteet 8,40 € käyntikerta

Hampaan kiinnityskudossairauden hoito, hammaskiven poisto:

 • parodontologinen hoito 8,40–77,00 € käyntikerta

Hampaan paikkaushoito:

 • paikkaushoidon tukitoimenpiteet (esim. nastat, pilarit) 8,40–37,50 €
 • yhden pinnan täyte 18,90 €
 • kahden tai kolmen pinnan täyte 37,50 €
 • terä tai kruunu 54,90 €
 • suun ulkopuolella valmistetut täytteet 54,90–77,00 €

Hampaan juuren hoito:

 • hampaan juurikanavien lääkehoito, avaus ja laajennus 18,90–54,90 € hoitoajan keston ja hoidon vaativuuden mukaan
 • hampaan juuren täyttö 18,90–54,90 €

Puudutus:

 • leukaneljännestä kohti 8,40 €

Purentafysiologinen hoito:

 • purentafysiologinen hoitokäynti 8,40–37,50 € hoitoajan keston ja hoidon vaativuuden mukaan
 • purentakisko 54,90 € + tekniset kulut noin 260 € (yhteensä n. 340 €)

Suukirurgia:

 • hampaan poisto 18,90–37,00 € vaativuuden mukaan
 • hampaan poistoleikkaus 54,90–77,00 €
 • muut suukirurgiset toimenpiteet 8,40–77,00 €

Oikomishoito:

 • Oikomishoidon toimenpiteet vaikeusasteen mukaan 8,40–54,90 €, Oikomislaitteen rikkoutuessa tai hävitessä peritään korjauksesta tai uusimisesta aiheutuneet hammastekniset kulut

Hammasprotetiikka:

 • kruunu hampaalta 183,50 € + tekniset kulut (kruunu/hammas noin 650 €)
 • sillat kultakin hampaalta 183,50 € + tekniset kulut
 • pintakiinnitteinen silta (sisältää välihampaat) 183,50 € + tekniset kulut (yht. noin 550 €)
 • kokoproteesit 183,50 € + tekniset kulut (proteesi/leuka yht. noin 650 €)
 • osaproteesit 183,50–222,70 € + tekniset kulut (rankaproteesi yht. noin 1 100 €)
 • hammasproteettiset korjaustoimenpiteet 37,50–54,90 € + tekniset kulut (yht. pohjaus noin 250 €)

Proteettisista toimenpiteistä Hammaslaboratorio laskuttaa hammastekniset kulut asiakkaalta.

Hammaslääkärin todistus tai lausunto 50,80 €
Terveyskeskuksen järjestämä erikoissairaanhoito 41,20 €/käynti

Peruuttamatta jätetystä hammashoitoajasta peritään yli 18-vuotiailta 50,80 €.

Lue lisää Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyn vastaanottoajan maksu

Käytössämme on tekstiviestimuistutus. Sen mahdollinen poisjääminen teknisistä tai muista syistä ei tarkoita, ettei aikaa ole varattu, eikä se vapauta peruuttamattoman poisjäännin maksusta.

1.7.2021